www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Denumire proiect: EduAcces
Program: POCU/784/6/24/139601
Beneficiar: ASOCIAŢIA SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ
Partener: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

 

 
Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, implementează în perioada mai 2021 - decembrie 2023, proiectul POCU/784/6/24/139601, “EduAcces”.
Proiectul vizează acordarea de suport pentru disciplinele matematică și informatică, precum și consiliere psiho-socială pentru copiii din județul Sibiu care au cel puțin un părinte plecat în străinătate în ultimele șase luni.

În urma implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate: servicii suport educațional matematică/ informatică pentru 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Sibiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii rome şi minimum 43 din mediul rural; dezvoltarea abilităţilor emoţionale/ consiliere socială/ suport emoţional/ psihologic/ consiliere vocaţională pentru copiii din grupul țintă; servicii de dezvoltare a abilităţilor parentale sau, după caz, soluționarea diferitelor probleme de natură socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/ tutori/ persoane care au în grijă copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate); dezvoltarea unei reţele parteneriale în judeţul Sibiu între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate, în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.