www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Membri rețea partenerială EduAcces

Denumire partener/ luna incepere parteneriat

Date de contact partener
(adresa/ telefon/ email/ persoana de contact)

Scurtă descriere partener/ atribuții partener

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC)/ 10.2021  Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 2, jud. Sibiu, 0269/232066, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., http://www.dasib.ro/ Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C.) s-a înfiintat prin Hotarârea nr. 117/15.12.2004 a Consiliului Judetean Sibiu prin comasarea prin fuziune a Serviciului public judetean de asistenta sociala Sibiu, Directiei generale pentru protectia drepturilor copilului Sibiu si a institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu functioneaza ca institutie publica, de interes judetean, cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Judetean Sibiu, având sediul in Sibiu, str Mitropoliei nr 2, judetul Sibiu.
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu, asigura aplicarea politicilor sociale la nivel judetean, în domeniul protectiei copilului, familiei, peroanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si oricaror persoane aflate în nevoie.
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu/ 11.2021 Str. George Barițiu, nr. 5/7; SIBIU 550178

Tel: +40 269 210551

Fax: +40 269 215775

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  https://bjastrasibiu.ro/ 
Biblioteca județeana ASTRA din Sibiu este una din instituțiile culturale cu tradiție din județ, cu un fond de 847.455 de documente: cărți, periodice, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete audio, casete video, discuri, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, manuscrise, cărți manuscrise, documente de corespondență, documente iconografice, cărți românești vechi (BRV), cărți străine vechi, cărți rare, documente cartografice, ex-libris-uri, medalii și altele
Fondul de carte cuprinde documente în limbile germană, franceză, engleză, rusă, maghiară, spaniolă, greacă, chineză, japoneză, italiană, ebraică, esperanto și este permanent îmbogățit prin achiziții sau donații, substanțial mai bogate după 1990. 
 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu/

12.2021
 

Sibiu, 550378, Str. Turismului nr. 15

Tel. 0269 247066

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.cjraesibiu.ro
 

CJRAE Sibiu este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar judeţean (ISJ)

CJRAE Sibiu reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE Sibiu coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Scopul activităţii CJRAE Sibiu îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.
 

Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu/

12.2021
 

Sibiu, Str. Turnului, nr. 4

Tel. 0269210432

www.sibiu.ro
 

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu îl constituie:

- administrarea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee/colegii, seminarii teologice, şcoli de arte şi meserii şi şcoli postliceale – ce fac parte din domeniul public al Municipiului Sibiu;

- inchirierea şi subînchirierea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ ce fac parte din domeniul public şi /sau privat al Municipiului Sibiu;

- administrarea şi gestionarea fondurilor alocate învăţământului preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;

- auditarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.

- asigurarea asistenţei medicale în cabinetele medicale școlare din licee/colegii, şcoli gimnaziale şi grădiniţe de pe raza Municipiului Sibiu, precum și în cabinetul medical studențesc.

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu/

12.2021

Sibiu, Str. Alexandru Odobescu, nr. 4

Tel. 0269211349

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.teatrulgong.ro
Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG, din Sibiu, înființat în anul 1949, este o instituție publică de spectacole cu un repertoriu bogat, printre care se numără spectacole de animație, cu păpuși şi cu actori la vedere, Festivalul Tânăr de la Sibiu, Festivalul Sibiu Magic Show și Programul de teatru pentru liceeni Sibiu Plays.
 

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu/

05.2022
 

Sibiu, Str. Pădurea Dumbrava, Nr.16

Tel.-  diferit în funcție de partea muzeală dorită, detalii online

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://muzeulastra.ro/

 

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu și-a asumat d emai bine de

100 de ani misiunea de a conecta vizitatorii virtuali sau cei care îi trec pragul,  cu valorile tradiționale, prin adaptarea continuă la nevoile culturale ale societății. Instituția oferă imagini reprezentative pentru patrimoniu românesc, săsesc, al altor minorități sau chiar extraeuropean fiind facilitator a valorilor autentice către comunitate.., „Muzeul ASTRA investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității și să încurajeze oamenii să transforme tradiția într-o parte activă a vieții lor de zi cu zi.”

Patrimoniu extrem de divers a instituției atât din punctul de vedere al originii geografice cât și al mesajului pe care îl poartă, face din  Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu un etalon de bune practici în muzeologia românească și internațională.

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu cuprinde următoarele entități:

Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, - prezintă lumea tradiţională a fermecătoarei Transilvanii multietnice.

Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA  - 96 de hectare ce  descoperă vizitatorilor o imagine a vieţii rurale românești: peste 400 de case, anexe gospodăreşti şi instalaţii tehnice.

Muzeul de Etnografie Săsească Emil Sigerus,- valoroase colecţii etnografice cu profil săsesc

Muzeul de Etnografie universală Franz Binder este singurul muzeu din România profilat pe valorificarea patrimoniului extraeuropean

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, preocupat de salvarea cu dăruire, înțelegere, cunoștințe și perseverență a patrimoniului

Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor –conservarea preventivă a colecţiilor și perfecţionarea profesională a celor care contribuie la ocrotirea patrimoniului cultural.

Editura „ASTRA Museum” – activitate publicistică culturală

Asociația Județeană de Turism Sibiu/

05.2022

Sibiu, Str. Konrad Haas, Nr. 14

Tel.: 0269 218 121

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.sibiu-turism.ro/

Asciaţia Judeţeană de Turism Sibiu funcționează din  2005 și primește din noiembrie 20202 statutul de utilitate publică din partea Guvernului României.

 Urmând modele de bune practici europene (franceze și germane), pentru managementul și marketingul destinației turistice Asociația Județeană de Turism Sibiu urmărește dezvoltarea și promovarea turismului în județul Sibiu, în vederea creării unui cadru de dezvoltare a diferitelor forme de turism și a serviciilor turistice. Folosind diferite forme de partenriat între structuri publice și private cu activitate în acest domeniu

Instituția favorizează dezvoltarea responsabilă și sustenabilă, precum şi își propune promovarea eficientă a destinaţiilor turistice din județul Sibiu.

„O mare parte din proiectele asociaţiei au impact judeţean şi sunt implementate la iniţiativa şi împreună cu Consiliul Judeţean Sibiu: stabilirea direcţiilor strategice, crearea de centrede informare turistică, dezvoltarea sistemului de semnalizare a obiectivelor turistice, dezvoltarea şi promovarea de trasee tematice.”

Din misiunile țelurile asociației amintim: promovarea multitudinii de posibilităţi de petrecere a timpului liber în sudul Transilvaniei, dezvoltarea de dezvoltare destinațiilor turistice din  Mărginimea Sibiului şi Colinele Transilvaniei pentru ecoturism și promovarea orașului Sibiu ca destinație gastronomică.

Lions Club „Millenium” Sibiu/

06.2022

Sibiu, Str. Cisnadiei, Nr. 50, Jud. Sibiu

http://www.lionsmillenium.ro/

https://www.facebook.com/
lionsclubmillenium.sibiuromania/

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tel : +40 723 144 753; +40 725 593 696; +40 748 210 888

Clubul LIONS MILLENIUM SIBIU a luat fiinta in anul 2002. Formarea acestui Club la Sibiu s-a realizat la inititiva unor doamne deosebit de inimoase , care au inteles valorile lionismului, valori care comporta : solidaritate, intelegere, toleranta si pacifism, loialitate si prietenie.

A fi membru Lions inseamna a fi un bun cetatean al natiunii, statului si comunitatii din care faci parte. Inseamna sa iti ajuti semenii, pe cei aflati in situatii grele, sa acorzi sprijin celor slabi si sa oferi ajutor celor nevoiasi. Prin tot ce faci, inseamna sa construiesti si nu sa distrugi.

Palatul Copiilor Sibiu

12.2022

str. Henri Coandă, nr. 51, Sibiu 550234

0269 217 655

0269 211 879

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Palatul Copiilor Sibiu este singura institutie cu profil extrascolar din județ si furnizor de educatie nonformala a copiilor din municipiu dar si din localitatile invecinate.

Edificiu daruit copilariei, lacas de cultura si educatie nonformala a celei mai tinere generatii, univers al marilor performante, al gandirii si inovatiei tehnice romanesti, Palatul Copiilor Sibiu proiecteaza pe ecranul realizarilor secolului XXI dovada graitoare ca ei, copiii nostri, au larg deschise portile spre universul aspiratiilor varstei. Copiii iau parte, cu pasiune si inflacarare, la descoperirea de noi  aventuri de care este insetat spiritul tanar. Dragostea pentru frumos, sensibilitatea si talentul celor mici isi afla aici un larg camp de afirmare. Inventivitatea, cutezanta in gandire, receptivitatea la nou, proprii copiilor, sunt stimulate si indrumate; in cadrul activitatilor isi gasesc raspuns intrebari nenumarate, se materializeaza idei curajoase, prind viata solutii indraznete, aplicandu-se cele invatate pe bancile scolii, deschizandu-se noi punti catre descifrarea tainelor naturii.

Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Sibiu

01.2023

Str. Dorului, Nr. 20, Corp B, Et. P+1 cod postal 550352

Tel. 0269210055 , Fax.0269210055

Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website: www.tineretsibiu.ro

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu este o instituţie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Sibiu, are următoarele atribuţii:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniile sportului şi tineretului;

b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;

d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;

f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii MTS;

g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la MTS şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;

j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;

k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;

l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;

m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

n) propun MTS înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

Apă Canal Sibiu SA

01.2023

Str. Eschil nr. 6, Sibiu

0269/222.916; 0269/223.304; 0296/222.607; 0269/222.608

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.apacansb.ro/

APĂ CANAL SIBIU S.A. urmărește dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare, protecţia mediului, managementul riscurilor, adaptarea la schimbările climatice, eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Apă Canal Sibiu SA are un lung istoric în zonă. La 1909 este realizată, de către firma Siemens, o instalaţie de tratare a apei prin ozonare, procedeu întâlnit la acea vreme doar în marile oraşe europene. Ozonarea apei a existat până la 1923, când s-a trecut la tratarea cu clor. Cea mai importantă extindere a capacităţilor de transport şi tratare a apei a venit însă în 1965, când, pe râul Cibin, în amonte de localitatea Gura Râului, a fost realizată o captare, o aducţiune de 14,1 kilometri cu un diametru de 600 mm şi o staţie de tratare a apei în apropierea oraşului, la ieşirea către localitatea Poplaca. Capacitatea de tratare a uzinei „Dumbrava” era de 480 l/secundă, fiind sporită, în urma unor lucrări de extindere ulterioare, în anul 1977, la 900 l/secundă. Până în prezent a fost înregistrată o creştere importantă a ariei deservite, peste 240.000 de locuitori beneficiind de serviciile societăţii Apă Canal Sibiu SA.
     
     

Denumire școala parteneră/ luna incepere parteneriat

Date de contact școala parteneră

(adresa/ telefon/ email/ persoana de contact)

 

Scurtă descriere școala parteneră

 

 

Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita/ 10.2021

 

 

 

Str. Şcolii nr.2
Oraş Agnita, judeţul Sibiu,
cod 555100

tel. 0269 510 765

fax 0269 510 620

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.ctagnita.ro/

 

Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita va asigura dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor săi, contribuind efectiv şi eficient la prosperitatea economică şi socială a oraşului Agnita şi localităţilor aferente.

Prin standardele educaţional – profesionale ridicate ale instruirii, pe care le oferă, şi deschiderea spre comunitate, Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita constituie un factor activ în politica locală şi regională de dezvoltare durabilă a zonei.

 

Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita / 10.2021

 

 

 

Piața Teutsch, nr. 1-3, Agnita, 555100, jud. Sibiu;
Număr de telefon: 0269 510 815;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://gdtagnita.ro/

 

 

 

Școala „Georg Daniel Teutsch” Agnita – judeţul Sibiu este una dintre cele mai vechi școli de Stat cu predare bilingvă româno-germană din România.

Elevii Școlii „G.D. Teutsch” Agnita sunt îndrumați de peste 30 de cadre didactice calificate și dispun de 3 sedii, două localizate în oraș și unul în mediul rural (Coveş), dotate cu săli de clasă moderne, bibliotecă multimedia (C.D.I.), laborator de științe, cabinet de istorie, atelier de pictura și săli de sport.

În prezent, școala are în medie 500 de elevi, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, înscriși în ciclul primar și gimnazial, la cele două secții, română, respectiv germană. În medie, 10% dintre elevi provin din rândul minorităților naționale, din categorii sociale defavorizate sau din familii aflate în situații de risc social.

 Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu/ 12.2021

 

Sibiu, Str. Luptei, Nr. 27

Tel. 0269240693

Fax 0369436395

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoala21sibiu.blogspot.com/

 

Şcoala gimnazială nr. 21 reprezintă un nume de referinţă în învăţământul sibian, o imagine a performanţei şi eficienţei şcolare. În rândurile de faţă, școala a realizat proiectul strategic de dezvoltare instituţională al organizaţiei şcolare. Școala a fost construită şi dată în folosinţă în 1967. A crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi în calitate. Este o şcoală generală bună, performantă, căutată de populaţia şcolară. O dovadă în acest sens sunt punctajele mari obţinute la evaluările instituţionale din anii precedenţi.

Şcoala 21 este una din şcolile cu tradiţie ale Sibiului. Ea este un adevărat laborator pedagogic, unde oameni dăruiţi cu har, răbdare şi experienţă, cu înalt profesionalism şi ţinută morală, îi fac pe toţi cei care îi păşesc pragul să se simtă acasă.

 Școala Gimnazială Vurpăr/ 12.2021

 

Jud. Sibiu, localitate Vurpăr, Str. Oituz, Nr. 367

Tel. 0269544011

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalavurpar.ro

 

Şcoala cu clasele I-VIII Vurpăr se află în comuna Vurpăr, pe str. Victoriei, nr. 367; de ea aparţine şi Grădiniţa Vurpăr, situată pe str. Bisericii, nr. 708.

Comuna Vurpăr este amplasată în Podişul Hârtibaciului, dezvoltat pe valea râului Hârtibaciu, la 27 de km distanţă nord-est faţă de Sibiu. Cel mai important obiectiv turistic al comunei este de departe Biserica Evanghelică.

Clădirea în care funcţionează Şcoala cu clasele I-VIII Vurpăr a fost construită în anul 1937, având de la început această destinaţie. Anexa din spatele şcolii a fost relizată în anul 1975.

Clădirea în care funcționează grădinița aparține Bisericii evanghelice și  a fost finalizată în anul 1912.

 

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”/

12.2021

 

Jud. Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Aleea Turnu Roșu, Nr.2

Tel.: 0269434002

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website: http://www.cnandreisaguna.ro/

 

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu se mândrește a fi:

„școala care te pregătește pentru viitor”

„Colegiul Național Pedagogic ,,Andrei Șaguna’’ este deschis pentru toți membrii comunității, valorifică potențialul uman indiferent de etnie sau religie, sprijinind idealuri și valori, în vederea formării unei personalități autonome creative și satisface nevoia fiecăruia de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face față cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură.”

Înființat în 1786 Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” pregătește din anul 1948 învăţători şi educatori români şi germani, băieţi şi fete.

Rezultatele obținute, recunoașterea ca Școală europeană și prestigiul şcolii sunt rezultatul muncii neobosite a dascălilor şi elevilor noştri, precum şi tradiţia îndelungată în domeniul educaţiei.  În relația cu mediul și comunitatea instituția de învățământ își propune să educe cetăţeni europeni, capabili de performanţă şi adaptare într-o societate dinamică.

 

Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu/

12.2021

 

Jud. Sibiu, localitatea Sadu, Str. I.M. Klein, Nr. 3

Tel. 0269/568116;

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. https://scoalasadu.ro/

 

Prima referire despre istoria scolii în Sadu apare încă din 1696, cu toate că școlii  de stat din Sadu a fost înființată în 1784.

Purtând numele, teologului greco-catolic, istoricului, filologului, lexicografului și filozofului iluminist român, reprezentant al Școlii Ardelene, în prezent în instituția de învățământ deschide pașii spre lume  preșcolarilor și, elevilor de ciclu primar și gimnazial.

 

Școala Gimnazială Avrig/

12.2021

 

Jud. Sibiu, localitatea Avrig , Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 37

Tel. 0269524161

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalagimnazialaavrig.ro

 

Școala Gimnazială Avrig este situată la poalele Munților Făgăraș, la 26 km, est de Sibiu. Elevii provin, în general, din familii modeste, fără venituri stabile, din 2005 există doi profesori de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Școala Gimnazială Avrig are în structură

grădiniţă şi 4 școli: Școala Gimnazială Avrig Școala Gimnazială Bradu, Școala Primară Glâmboaca și Școala Primară Săcădate.

Şcoala este în continuă transformare, „deschisă spre comunitate prin servicii educaţionale de calitate, compatibile la nivel european.”

Citind misiunea instituției de învățământ putem observa că aceasta este deschisă spre colabirare cu comunitatea și familia deaorece „școala noastră este locul în care elevi, cadre didactice şi părinţi construiesc  împreună viitorul comunităţii în context european.”

Cadrele didactice sunt orientate în sprijinirea elevilor în descoperirea și dezoltarea potenșialului propriu în funcţie de aptitudinile, interesele şi motivaţiile proprii.

 Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Tălmaciu, 555700, Str. Mihai Eminescu nr. 30

Tel. 0269555352

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://liceu.talmaciu.ro/

 

Istoria învăţământului tălmăcean este marcată în documente ale secolului XVI, care vorbesc despre existenţa învăţătorilor în Tălmaciu între anii 1523-1526. Este vorba despre acel ”Scolaris clemens” clopotar ce îndeplinea şi funcţia de dascăl. Prima şcoală românească este construită în 1924.

Dezvoltarea industrială a localităţii, sporul demografic, precum şi interesul pentru dezvoltare învăţământului, vor duce la înfiinţarea liceului din localitate în anul 1961.

 Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Cârțișoara, Str. Principală nr. 570

Tel. 0371707293

https://scoalagimnazialacirtisoara.ro/

 

Pe timpul mitropolitului Andrei Saguna scolile primare din comuna Cirtisoara au fost scoli confesionale . Ele functionau pe langa bisericile ortodoxe. Aceste scoli erau intretinute cu mari cheltuieli de catre locuitorii comunei . In comuna a functionat doua scoli confesionale in localurile parohiale. Intre 1866- 1880 ca invatatori in aceste scoli au fost : Pavel Monea absolvent a trei clase gimnaziale , Titu Banciu si Matei Folea. În anul 1894 autoritatile maghiare au construit o cladire pentru scoala de stat (cladire existenta si in acest moment) corespunzatoare din toate punctele de vedere, care era frecventata de un numar de 95 elevi. Prin infiintarea scolilor primare de stat cu predarea limbii maghiare, se urmarea inchiderea scolilor confesionale , in care se preda limba romana.

În anul 1935, s-a modernizat cladirea veche a scolii, din Oprea Cirtisoara.

În anul 1979, s-a adaugat cladirii vechi un nou corp de cladire, cu etaj, dotat cu toate utilitatile necesare la acea vreme.

 Școala Gimnazială Racovița/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Racovița, Str. Prot. Valeriu Florianu,

Nr. 415, 557195

Tel. 0269527443

Fax 0269527443

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/Scoala-Gimnazial%C4%83-Racovi%C8%9Ba-1727585940797042/

 

Şcoala Gimnazială  Racoviţa jud. Sibiu este situată la 27 de km, oraşul Sibiu. Şcoala Gimnazială Racoviţa

 

are în subordine 1structură : Şcoala Primară  Sebesu de Sus.

 Școala Gimnazială Porumbacu de Jos/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Porumbacu de Jos, Str. Școlii, Nr. 127

Tel. 0269522103

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/ScoalaPorumbacu

 

Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos reprezintă un mediu educaţional de calitate, care îşi propune să asigure elevilor o bună inserţie şcolară, profesională şi socială. În componenţa instituţiei sunt cinci structuri şcolare: Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos (cu nivelurile preşcolar, primar şi gimnazial), Şcoala Primară Porumbacu de Sus (cu nivelurile preşcolar şi primar), Şcoala Gimnazială Scoreiu (cu nivelurile preşcolar, primar şi gimnazial), Grădiniţa cu program normal Colun şi Grădiniţa cu program normal Sărata. În acest an şcolar, în cadrul instituţiei sunt înmatriculaţi 337 elevi şi preşcolari.

Copiii din şcoală provin din satele aparţinătoare comunei, din medii sociale diverse, cu stare materială diferită şi capacităţi intelectuale diverse. Din pacate, multe familii au o situaţie financiară precară, în special cei din satele Colun şi Sărata, localităţi oarecum izolate, fără un mijloc de transport în comun care să faciliteze relaţiile dinte membrii aceeaşi comune.

 Școala Gimnazială Tilișca/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Tilișca, Str. Școlii, Nr. 483

Tel. 0269554005

https://www.scoalatilisca.ro/

 

“Monografia Şcolii greco-orientale din Tilişca” srisă de înv. Ioan Bratu (1888-1923) , arată că şcoala din Tilişca funcţionează încă din veacul al XVIII-lea , anul înfiinţării ei neputând fi stabilit. Până în anul 1832 şcoala n-a avut un edificiu propriu , ea funcţiona în câte o casă particulară închiriată în acest scop. În anul 1832 s-a cumpărat de către comună, ca local propriu al şcolii , casa preotului Dan Miclăuş.

Edificiu acesta era clădit din piatră cu var , cu ziduri foarte groase şi acoperit cu ţiglă.

Avea două camere cu un antreu între ele , una servind ca sală de clasă , iar cealaltă ca locuinţă pentru învăţător.

Sala de clasă avea dimensiunile de 7/5m şi înălţimea ferestrelor de 60 cm.

În această sală au fost instruiţi elevii până în anul 1865. În anul 1865 s-a hotărât construirea unui edificiu şcolar nou. Numărul elevilor a crescut şi au fost construite mai multe clase.

La construirea acestei clădiri au contribuit prin muncă şi bani toţi locuitorii comunei.

Construcţia a fost dată în folosinţă în anul 1866, noua clădire având două nivele şi cuprinzând patru săli de clasă , încăpătoare şi luminoase.

În prezent în această clădire funcţionează grădiniţa, clasa pregătitoare , clasa I şi Centrul de zi.

 Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu/ 01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Turnu Roșu, 557285, Str. Școlii, Nr. 428

Tel. 0269544333

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalaturnu.sb

http://www.turnurosu.ro/scoalagen.htm

 

La începuturi, școala a funcționat ca școală sătească, cu două clase - despărțăminte, iar din 1839 ca școală trivială. De la 1848 avea patru clase, din 1890 șase clase - două de repetiție, din 1920 era denumită școală primară, din 1927 număra șapte clase, din 1948 s-a numit școală elementară iar din 1961 a devenit școală cu opt clase. După această perioadă, denumirile școlii au fost pe rând, școală generală, școala cu clasele I-VIII, iar din anul școlar 2001-2002 Scoala cu clasele I-VIII „Matei Basarab” Turnu-Roșu, ce funcționează în prezent ca Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu.

 

Școala este una cu tradiție în sportul național de oină, obținând de-a lungul timpului (1968-2018) rezultate deosebite. De exemplu, din 2004 și până în prezent, în fiecare an, Școala Gimnazială „Matei Basarab” s-a clasat pe podiumul O.N.S.Ș/„Olimpiada Gimnaziilor”, iar mai nou își dorește aceeași performanță și în domeniul digital.

 

Școala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu”

Poiana Sibiului/

01.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Poiana Sibiului

Str. Deal, Nr. 386

Tel.: 0269 531 112

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.scpoianasibiului.ro/

 

Poiana Sibiului  este satul de reședință al comunei cu același nume, aflat la 50 km spre vest față de municipiul Sibiu.

Primul document care menţionează despre existenţa unei şcoli în Poiana Sibiului datează din anul 1745, când  funcționa o școală în casa unui localnic pe nume Stărp. În prezent unitatea de învățământ oferă servicii educaționale prin următoarea structură:

 • Grădiniţa cu program normal
 • Şcoala Vadu cu clasele I-IV
 • Şcoala Deal cu clasele I-VIII

 Școala Gimnazială Nr. 7, Mediaș/ 02.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. 1 Decembrie, Nr. 34

Tel. 0269843831

Fax 0269843831

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoala7medias.freewb.ro/

 

Construirea, în cartierul Gura Câmpului, la sfârşitul anilor ’60, începutul anilor ’70, a unui număr mare de blocuri, a avut ca urmare creşterea populaţiei şcolare din zonă astfel încât capacitatea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr.5 a fost depăşită. În aceste condiţii, ca o necesitate obiectivă, în anul 1972, a fost construită şi dată în folosinţă Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.7 Mediaş. Situată în nord-vestul municipiului Mediaş, şcoala dispunea de 24 de săli de clasă, 2 laboratorare (de fizică şi chimie), 3 ateliere. În anul 1973 s-a terminat construcţia sălii de sport, având o suprafaţă de 257 mp, dispunând de 2 vestiare.

În perioada 1972 – 1980 numărul elevilor a fost în continuă creştere, anul şcolar 1980 – 1981 înregistrând cel mai mare număr de elevi,v1611. În perioada următoare s-a înregistrat o scădere continuă a efectivelor de elevi datorată, pe de o parte, dezvoltării cartierului Vitrometan, şi a scăderii natalităţii, mai ales după 1990, pe de altă parte.

 Scoala Gimnaziala „George Popa” Mediaș/ 02.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. Avram Iancu, Nr. 42

Tel. 0269845967

https://scoalageorgepopa.eu/

 

În luna octombrie a anului 1932, constatându-se că există un număr prea mare de elevi înscrişi la Şcoala Primară Nr.1, s-a aprobat de către Serviciul Local de Învăţământ Cluj  “dezbinarea Şcolii Primare de Stat Nr. 1 cu trecerea posturilor 12, 13 şi 14 la Şcoala de Stat Nr. 2” (din Registrul intrări-ieşiri 1932/1934, adresa nr. 34471/32, arhiva şcolii). În anul 1946, Şcoala Nr. 2 funcţiona cu 8 clase primare şi 6 gimnaziale în care erau înscrişi 409 elevi, iar colectivul didactic era format din 16 învăţători, 4 profesori şi o maistră. În şcoală se desfăşura şi un curs de alfabetizare la care participau 72 de cursanţi. Perioada anilor `70 s-a remarcat prin numeroase realizări materiale, care au dezvoltat baza materială a şcolii. S-a construit în curte încă o clădire în care au fost amenajate o sală de sport, un laborator de fizică  chimie şi patru săli de clasă. În corpul vechi, unele săli au fost transformate în cabinete de geografie, istorie, biologie, cărora li s au adăugat cabinetul de matematică (1987), cel de limbi străine (1990) şi cel de informatică (1997). Tot în această perioadă a fost betonată curtea, din necesităţi de ordin practic.

Din anul 1984, Şcoala a primit ca anexă imobilul din str. A. Iancu nr.12. 

 

Colegiul Economic "George Barițiu" Sibiu/

03.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Oituz, Nr. 31,

Tel.: 0269/42.42.38; fax:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.economicsibiu.ro

 

COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARIȚIU” este o școală cu tradiție în pregătirea forței de muncă în domeniul serviciilor.

 

Înființată în anul 1967, ca Liceu Economic, școala avea sa se transforme în diferite perioade funcție de domeniile de pregătire iar din 2005 poart[ numele de Colegiul Economic „George Baritiu”. A preluat numele de la marele publicist George Baritiu.           

George Baritiu a considera că progresul unui popor inseamna a-i crea conditiile optime dezvoltarii spirituale, politice, sociale si economice.

 

Școala Gimnazială "Axente Sever"

03.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Axente Sever,  Str. Pricipală, Nr. 317,

Tel. 0269840009

http://scoalaaxenteseversibiu.blogspot.com/

 

Școala Gimnazială Axente-Sever și structura Agârbiciu deservesc comunitatea din apropiere.

Comuna Axente Sever este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Este o zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Comuna are în administrate două sate Axente Sever și Agârbiciu în care există câte o școală.

 

Școala Gimnazială Cristian/

03.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Cristian , Str. V Nr.8,

Tel: +40-269-579708

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalacristiansibiu.ro

 

Școala Gimnazială Cristian se află pe malul răului Cibin în comuna Cristian la 11 km depărtare de orașul Sibiu.

Viziunea scolii:

„Şcoala cea mai bună este aceea pe care o iubeşte mai mult şcolarul decât profesorul „ N. Iorga

Misiunea scolii:

 ,,Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata” (Seneca).

Scoala Cristian din Sibiu este preocupată de crearea unui proces educativ centrat pe elev, astfel încăt fiecare elev care părăsește bîncile școlii să posede cunostinte, deprinderi, valori morale si dorinta de a invata pe tot parcursul vietii, in vederea asumarii responsabilitatilor ca cetatean al societatii din care face parte.

 

Școala Gimnazială "Lucian Bologa" Marpod/

03/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Marpod, Str.Românilor, Nr. 161

Tel: 0269-584193

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.scoalamarpod.ro/

 

Școala Gimnazială "Lucian Bologa" Marpod

 Este situată în comuna cu același nume, situată la 32 km de municipiul Sibiu, la 29 km de orașul Agnita și la 41 de km de munții Făgăraș Comuna Marpod are în componență două sate: Marpod, reședința comunei și Ilimbav. Prima școala românească  în Marpod, se  clădeste  abia în 1877, față de cea săsească, construită încă din 1823.

În prezent Școala Gimnazială Marpod oferă servicii educaționael unui număr de aproximativ 160 de elevi, îndrumați de cadre didactice calificate și dedicate.

 

Școala Gimnazială Nocrich/

03/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Nocrich Str. Principala, nr. 157, Nocrich

Tel: 0269-582101

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalanocrich.ro

 

Școala Gimnazială Nocrich se găsește în satul cu același nume pe Valea Hârtibaciului, în județul Sibiu. Satul Nocrich este atestat documentar de la 1263, sub numele de ”terra Nogrech”,  fiind întemeiat de coloniştii saşi sprijiniţi de regii maghiari.

 

Şcoala în limba germană se regăseşte în documentele istorice locale, ca existând încă de la anul 1488. În prezent Școala Gimnazială Nocrich cuprinde nivele de școlarizare: preșcolar, primar și gimnazial. Instituția de învățământ este condusă sub deviza lui Nelson Mandela ”Educația este cea mai puternică armă pe care o voi putea folosi pentru a schimba lumea.” Viziunea școlii implică corelarea acțiunii cu targhete setate ambițios și realist pe termen lung.

Cadrele didactice implicate își propun să formeze tinerii generaţii și să creeze o comunitate închegată prin desfășurarea de activități prin care se creează legături puternice între şcoală – familie – comunitate

 

Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Şura Mare/

03/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Sura Mare, Str. Pricipală, Nr 3,

Tel.: 0269543246

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalasuramare.ro

 

Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Şura Mare este situată în comuna cu același nume, aflată în partea de nord-est a orașului Sibiu la o distanță de 7 km de acesta pe drumul național Dn14 care leagă Sibiul de Mediaș. Între 1332-1335, satul a fost atestat prima oară, în limba latină, drept Magnum Horreum (Marele Hambar), apoi a devenit maior villa Horrei (orașul mai mare al Hambarului), localitatea Șura Mare fiind necunoscută înainte de invazia turcilor din 1493.

În prezent, Șura Mare este o localitate rurală cu rang de comună, având în subordine satul Hamba.

”Prima mențiune despre școala din Șura Mare datează din 1804 pe foaia Mineiului de pe luna aprilie, tipărit la Buda. Cu siguranță școala este mult mai veche, însă arhiva parohială și cea școlară au fost distruse de revoluția de la 1848-1849. O altă clădire a școlii a fost terminată în 1878, astăzi fiind casa parohială a Bisericii Ortodoxe.”

Devia școlii și a structurii din subordine este „Prin școală la lumină”, îndemn care a fost găsit inscripționat într-o nișă în clădirea școlii pentru a fi ghidaj tuturor celor care își desfășoară activitatea în școală sau îi trec pragul.

 

Purtând numele  mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocșilor și ale românilor din Transilvania, instituțai de învățământ, prin cadrele didactice care lucrează în această instituție, se axează pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea școlii în viața comunității. „Climatul educațional al școlii este bazat pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev, egalitatea de șanse prin educație, performanță, competiție transparentă și onestă.”

 

Școala Gimnazială Ocna Sibiului/

04/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Ocna Sibiului, Str. Traian, Nr.15

Tel.: 0269541530

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalaocnasb.ro

 

Școala Gimnazială Ocna SibiuluI este situată în stațiune turistică cu același nume situată în sudulul Depresiunii Colinare a Transilvaniei la 15 km nord de Sibiu, pe valea pârâului Vișa.

Primele şcoli pentru tinerii din localitatea Ocna Sibiului s-au constituit pe lângă  bisericile din localitate: biserica calvină, biserica romano-catolică, pe lângă biserica greco-catolică şi pe lângă bisericile româneşti ortodoxe din Căciulata şi din partea „de Sus”.

Şcoala de stat, școala actuală de astăzi, a fost construită în piaţa oraşului iar cadrele didactice care lucrează în această instituție de învățământ contribuie la educația copiilor din ciclurile preșcolar, primar și gimnazial.

 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr/

04/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Șelimbăr, Str. Mihai Viteazu, Nr. 234A

Tel.: 0269560255

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalaselimbar.ro/

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr este o intituțide de învățământ care deserveștesatele BungardMohuȘelimbăr  

și Veștem.

 Condusă după viziunea: „Școala trebuie să reprezinte un loc pentru educație, pentru învățarea abilităților sociale și emoționale, interacțiune și sprijin social.” Cadrele didactice și-au asumat o misune importantă:

 • Crearea unei școli sigure în context pandemic;
 • Respectarea egalității de șanse a beneficiarilor direcți ai educației;
 • Crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală;
 • Pregătirea absolvenților de a se integra activ în societate.

Instituța de învățământ poartă numele voievodului Țării Românești și este implicată în diferite proiecte educaționale desfășurate pentru elevii care îi calcă pragul. Asociația de părinți a școlii are o activitate însemnată ceea ce demonstrează buna comunicare care există între școală -familie și comunitate.

 

Școala Gimnazială Șura Mică/

04/2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Șura Mică, Str. Sportului, Nr. FN

Tel.: 0722186894

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalasuramica.ro

 

Școala Gimnazială Șura Mică este situată în localitatea cu același nume, situată la 11 km vest de Sibiu și la 5 km de Ocna Sibiului. Informații  referitoare la atestarea documentară a școlii în Șura Mică datează din anul 1526, iar școala confesională de pe lânga parohia săsească datează din anul 1672.

Actuala amplasare a instituției de învățământ datează din anul 1936 și găzduiește următoarele structuri:

 • Școala Gimnazială Șura Mică
 • Școala Primară Rusciori-Gradinita
 • Grădinița cu program prelungit Șura Mică

Viziunea școlii este orientată spre „creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali. Implicarea școlii în comunitate este zizibilă și din misiunea asumată: „Școala noastră va fi întotdeauna locul unde toți copiii își vor defini și dezvolta personalitatea, părinții vor găsi un partener de calitate în educație, iar educatorii vor oferi tuturor șansa de a reuși.”

 LA nivel de management se urmărește crearea unui mediu favorabil învăţării care oferă porţi deschise pentru minţi tinere și

strategii diferenţiate care să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, fără discriminare, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

 

Școala Gimnazială Radu Selejan Sibiu/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Șoimului, Nr.13

Tel.: 0269-244-967

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalaraduselejan.ro

www.youtube.com/user/ScoalaRaduSelejan

 

Şcoala „Radu Selejan” a fost înfiinţată în oreșul Sibiu în anul 1977. Denumită inițial Şcoala cu cls. I-VIII nr.17, în anul 2004 a primit numele scriitorului, poetului și ziaristului sibian, Şcoala cu clasele I-VIII „Radu Selejan” iar din anul 2012 se numeşte Şcoală Gimnaziala „Radu Selejan”. În prezent unitatea de învățământ oferă cursuri de zi, într-un schimb pe trei niveluri de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial.

Conduși după deviza: ”Ce faci, te face”, dasclii școlii depun eforturi atât pentru șlefuirea minților copiilor car ele trec praguri cât și pentru amenajarea mediului educațional astfel încât să permită dezvoltarea copiilor pe mai multe domenii experiențiale.  

 

Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu /

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Macaralei, Nr.1,

Tel.: 0269 238 159

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalaslavicisibiu.ro

 

Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu se află în partea de N- E a orașului și oferă servicii educaționale încă din anul 1965. Şcoala Gimnaziala ”Ioan Slavici” Sibiu are

peste 550 de elevi, nivel preșcolar, primar

şi gimnazial și cuprinde ca structură Școala

Gimnazială nr.11.

Instituția de învățământ se mândrește cu o bază materială modernă și curtea scolii care are căi de acces,alei,teren minifotbal,teren

volei ,teren baschet etc. În predare se folosesc metode activ particitative, centrate pe elev actfel școala are numeroase rezultate: grad de promovabilitate peste 80 % la examenele de Evaluare Națională(2020,  premii,mentiuni la olimpiade si concursuri sportive cât și la activități extraşcolare la nivel naţional şi judeţean.

 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”Sibiu/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Sibiu, Str. Bihorului, Nr.3.

Tel.: 0269-224882

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.onisifor-ghibu.ro

 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”Sibiu a fost inființat în anul 1994, fiind cea mai nouă unitate şcolară din judeţul Sibiu.

Construit în conformitate cu noul ideal educaţional, cu noile programe curriculare şi cu metodele moderne de structurare a traiectului didactic, instituța de învățământ s-a născut modernă, dacălii spunând pe bună dreptate că Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu este „Un liceu modern într-un  oraș medieval.”

Insituția de învățământ oferă serviciieducaționale pentru limba maternp Gemană și următoarele profile pentru ciclul liceal:

 • Clasa IX - XII Matematica-Informatica intensiv Informatica (Limba Română)
 • Clasa IX - XII - Stiinte ale Naturii- Limba Română
 • Clasa IX - XI - Stiinte ale Naturii- Limba Materna Germana
 • Clasa IX - XII - Filologie Limba Română Intensiv Engleza
 • Clasa IX - XII - Filologie Limba Materna Germana Intensiv Engleza
 • Clasa IX - XII - Instructor Sportiv - Limba Română
 • Clasa a  IX-a si a XI-a Arta Actorului(Limba Romana)

 

Școala Gimnazială Biertan/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Biertan, Str. Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 14,

Tel.: 0371475149

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalabiertan.ro/

 

Școala Gimnazială Biertan, este amplasată intr-o clădire cu arhitectură săsească, în centru comunei Biertan, jud.Sibiu. La această instituție de învățământ studiază elevi din ciclul gimnazial, primar și preșcolar, elevi din comuna Biertan si satele aparținătoare, Copsa Mare si Richiș.

 „Personalul școlii este alcătuit din cadre didactice bine pregătite,care antrenează elevii in activități educaționale, sportive si cultural artistice.”

 

Liceul Timotei Cipariu Dumbrăveni/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Dumbrăveni, Str. Timotei Cipariu, Nr. 9

Tel.: 0269865315

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.liceultimoteicipariu.ro

 

Liceul Timotei Cipariu se situează în orașul Dumbrăveni aflat pe malul râului Târnava Mare, la 20 km distanță de Mediaș, 20 km de Sighișoara și la 77 km de municipiul Sibiu. Instituția de învățământ oferă servicii educaționale pentru ciclul preșcolar, primar, gimazial și liceal – următoarele specializări:

 • Filiera, teoretică, profilul - umanist, specializarea – Filologie
 • Filiera, tehnologică, profilul - economic, specializarea – tehnician în activități
 • Economice
 • Învățământ profesional -calificare profesională mecanic auto

Cadrele dodactice implicate în viața școlii organizează diferite activități extrașcolare penreu a dezvolta cunoștințe, aptitudini și competențe care să pregătească copii pentru societatea dinamică. „Școala cea mai bună, e aceea în care înveți înainte de toate să înveți.” N. Iorga 

 

Liceul Teoretic Gustav Grundisch Cisnădie/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Cisnădie, Str. Măgurii, Nr. 5,

Tel.: 0269561575

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.lic-gustavgundisch.ro/

 

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GÜNDISCH” este situat în orașul Cisnădie, la 10 km sud de Sibiu, pe valea pârâului Argintului (Silberbach) și a pârâului Ursului (Bärenbach).

Instituția de învățământ oferă servicii educaționale pentru nivel primar- clase în limbile română și germană, gimnazial- clase în limbile română și germană și nivel liceal:

filiera tehnologică, profil servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi economice şi filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie.„Serviciile educaţionale oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.”

Elevii impreună cu părinții  selectează clasele opționale la care participă elevii cadrele didactice promovează egalitatea şanselor şi folosesc metode interactive de predare, tehnici noi la standarde europene.

 

Liceul Tehnologic Iacobeni/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Iacobeni, Str. Principală, Nr. 67A

Tel.: 0269513765

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.liceuliacobeni.ro

 

Liceul Tehnologic Iacobeni se află în localitatea cu același nume, situată în Valea Hârtibaciului, la circa 70 km nord-est de municipiul Sibiu. Comuna are în componență

satele Iacobeni (reședința), Movile, Netuș, Noiștat și Stejărișu.

„Înfiintată în 1870 ca Scoala Elementară Germană si Scoală Elementară Română, Scoala din Iacobeni suferă de-a lungul anilor o multitudine de transformări: de la scoală cu limbile de predare germană si romănă, la scoală cu limbile de predare maghiară si română.” Începând cu anul 1920 cele două scoli se unesc, scoala suferă mai multe transformări pentru ca în anul 2003 să devină scoală de Arte si Meserii ,Grup Scolar și în prezent Liceu Tehnologic cu specializarea comert.

Viziunea echipei de maangement și cadrelor didactice cuprine:

 • Crearea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii servicii, învățământ orientat pe valori, creativitate, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.
 • Crearea prin serviciile educaționale oferite de cetăţeni activi într-o societate dinamică.
 • Abordarea educaţiei și prin spectrul formal şi non – formal.
 • Extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular;
 • „Valorificarea valenţelor educative ale
 • conţiniturilor învăţarii în interesul superior al copilului.”

 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică /

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Copșa Mică, Str. Sibiului, Nr. 61

Tel.: 0269840147

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.gsnicolaeteclu.ro/

 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” este situat în orașul Copșa Mică, în partea de nord-vest a județului Sibiu, la confluența râurilor Târnava Mare și Vișa. În structura componentă a instituției de învățământ sunt cuprinse următoarele structuri:

 • Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu”
 • Școala Gimnazială nr.1
 • Școala Gimnazială nr.2
 • ​Școala Gimnazială nr.3
 • Grădinița cu Program Prelungit nr.1
 • Grădinița nr.2

”Fiecare absolvent este format profesional și personal pentru a se integra socio-profesional cu succes în orice comunitate și piața muncii din țară sau din Europa Unită.”

Din misiunea școlii s epaote observa implicarea activă a Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” în viața comunității și accentul pe calitatea actului educațional oferit copiilor care trec pragul instituției de învățământ.

 

Școala Gimnazială Hoghilag/

04.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Hoghilag, Str. Principală, Nr.49

Tel.: 0269/866809

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Școala Gimnazială Hoghilag se găsește într-o comună situata la 86 km de Sibiu si la 3 km de orasul Dumbraveni, fiind o asezare straveche.

„Scoala este atestata documentar inainte de 1550. In anul 1857 s-au format doua grupe separate de baieti si fete de studiu in limba germana. In a 1/2 jumatate a secolului al XIX-lea limba maghiara a fost impusa si in scolile germane ca limba oficiala .Cladirea in care functiona scoala era de fapt o singura incapere acoperita cu paie, geamuri mici, cu mobilier simplu, scrierea facandu-se pe tablite.Cladirea in care functioneaza scoala a fost construita in anul 1896 si este utilizata si in prezent ptr activitatea scolara. cladirea gradinitei a fost inaugurata in anul 1925.”

În prezent școala este amplasata in cadrul unei biserici fortificate  din secolul al XV.

 

Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș /

05.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. Sebeșului, Nr. 3

Tel.: 026g832703

www.scoalaconstantinmotas.ro

 Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș este una din unitățile de învățământ din orașul Mediaș care oferă servicii educaționale pentru ciclul primar și gimnazial. Școala poartă numele binecunoscutului zoolog, biolog, ecolog și hidrobiolog român și se mândrește cu dascăli motivați care pun elevii pe primul plan în actul educațional.

 

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș/

05.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. Brateiului, Nr. 6

Tel.: 0269844177

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://ltautomecanica.ro/

 

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș a îneput să funcționeze ca uitate de învățământ din anul 1976, funcţionând funcționând în diferite locații pâna la mutarea în incinta fostului Liceu Economic. În 2020 a avut loc ultima modificare în ceea ce privește structura acestuia prin adăugarea Școlii Generale Ighiș.

Considerând artizanii educației lucrul în echipă, tenacitatea și acțiunea cadrele didactice oferă următoaele servicii educaționale:învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ dual, învățământ liceal – filiera tehnologică și teoretic, învățământ postliceal – domeniu de calificare mecanică și învățământ profesional.

Adaptată la societatea actuală instituția de învățământ urmărește organizarea învățământului profesional și tehnic, având la bază parteneriate cu operatori economici și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

 

Școala Gimnazială ”Sava Popovici Barcianu”

Rășinari

05.2022

 

Jud. Sibiu, localitatea Rășinari, Str. Andrei Șaguna, Nr. 539,

Tel.: 0 269 557 210,

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalabarcianu.webnode.ro/

 

Satul Rășinari se află la o distanță de 8 km. față de municipiul Sibiu și este punct de reper pentru mulți intelectuali dintre care amintim: Emil Cioran, Octavian Goga, Traian Bratu, Eugen Goga, Ilarie Mitrea, Bucur Ţincu, familia Barcienilor, Eugen Brote, Corneliu Lubinschi şi Sava Popovici Barcianu. Patronul școlii a fost primul director al şcolii din Copăcele, aşa cum era cunoscută zona în care se afla şcoala, un intelectual de marcă în regiune, participant la Revoluţia din 1848, mare prieten al lui Avram Iancu şi al mitropolitului Andrei Şaguna.

Şcoala se poate mândri și în zilelel noastre cu absolvenţi care au devenit la rândul lor dascăli, „absolvenţi de studii superioare, personalităţi culturale, oameni care au dus faima şcolii şi comunei din care provin.” 

 

Liceul Tehnologic Marșa

06.2022

 

Mârșa 555250. Str. Corneliu Coposu, Nr.l

TEl: 0269526478

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.ltmarsa.ro 

 

Liceul Tehnologic Marșa a fost înființat în anul 1961 fiind o necesitate pentru locuitorii zonei rurale cuprinsă între Sibiu (la vest) şi Făgăraş (la est), permiţând astfel copiilor din zonă accesul la cultură şi educaţie. Liceul de cultură generală şi-a avut primul sediu în comuna Avrig la 3 km de Mârşa (actualmente oraş) şi-a primit numele după învăţatul ardelean Gheorghe Lazăr, care a contribuit, începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea, la dezvoltarea învăţământului liceal românesc.

 

Liceul Tehnologic de Industrie

Alimentară „TEREZIANUM”

06.2022

 

Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, cod 550081

Telefon: 0269.218797

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.terezianum.ro 

 

Liceul Tehnologic de Industrie

Alimentară „TEREZIANUM”

ia ființă în 1966, sub denumirea de Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară, ca urmare a aprobării oficiale a rețelei liceelor industriale și pedagogice din România. Primii ani s-au desfășurat în condiții dificile, folosindu-se spațiile altor școli, procesul didactic realizându-se cu mari eforturi.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” dispune de o nouă clădire cu 10 săli de clasă, 2 laboratoare și o sală de ședințe.

Din 2019 se diversifică calificările din oferta școlii, prin introducerea unor noi calificări din domeniul Turism și alimentație/ Alimentație, autorizate și apoi acreditate.

 

Școala Gimnazială ,,Regele

Ferdinand'' Sibiu

06.2022

 

Sibiu, str. Șureanu nr. 1A, cod: 550297

Te/fax: 0269.233563

e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

site: www.scferdinand.ro

 

Școala Gimnazială ,,Regele

Ferdinand'' Sibiu are 22 clase din care 14 la ciclul primar și 8 la ciclul gimnazial. Personalul școlii se ridică la 42 de persoane dintre care 37 cadre didactice. La școală studiază 462 elevi dintre care 302 la ciclul primar si 169 la ciclul gimnazial.

 

Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu/

Structura: Gradinita Nr.

20

06.2022

 

Str.E.A.Bielz Nr. 60

Tel/ Fax: 0269 227502

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:

https://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_
viii_nr_10_sibiu_sibiu

 

Scoala Gimnazială nr.10, este situata la 3 km. de centrul Municipiului Sibiu ,  in partea de N-V  in cartierul Turnisor. Zona in care se afla situata scoala are o identitate socio - culturala,  etnografica si spirituala  strans  legata de convietuirea romanilor cu germanii.

Din arhivele celor doua parohii ale cartierului Turnisor, ortodoxa si evanghelica aflam de existenta celor doua scoli:  germane (atestata documentar inca din 1600 ) si romanesti (atestata documentar din 1850 ). Scoala saseasca functiona in cladirile de pe E. A. Bielz, iar cea romaneasca in cladirea din piata Iancu de Hunedoara. In 31 august 1959, cele doua scoli au fost unificate iar de atunci functioneaza sub denumirea de Școala Generala nr. 10.

Datorita plecarii masive a sasilor, sectia germana a fost desfiintată.

Scoala cu clasele 1-8 nr. 10 sibiu, a avut si are si astazi cadre didactice competente, devotate scolii, care doresc sa instruiasca si sa educe elevi capabili sa faca fata provocarilor vietii.

 

Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat

06.2022

 

Orlat, 557170, Str. Victoriei nr. 2

tel: 0269/571 126

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoalaorlat.blogspot.com/

 

Misiunea Școlii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul” Orlat este de a oferi elevilor informaţii calitative dar şi cantitative în scopul pregătirii lor pentru viitoarea profesie dar şi pentru viaţă, astfel încât să contribuie la creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

Personalul colii își propune să dezvolte în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creatv dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze in orice ţară europeană.

 

Liceul Tehnologic ,,Stănescu Valerian” Târnava

06.2022

 

Mărului 2, 557275, Tîrnava

0269858145

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://ltsv-tirnava.webnode.ro/

 Liceul Tehnologic "Stănescu Valerian"oferă tinerilor din zona de nord a judeţului Sibiu, posibilitatea formării iniţiale şi continue în domenii cerute pe piaţa muncii:tehnic. Suntem o unitate şcolară care oferă oportunităţi de educaţie accesibilă, de calitate, şi sprijină formarea profesională a tinerilor şi a adulţilor în scopul dezvoltării individuale a carierei şi al creşterii calităţii vieţii şi prosperităţii economice în comunităţile din zonă.

 

Școala Gimnazială nr. 2 Sibiu

06.2022

 

Str. Avram Iancu 13, Sibiu 550183, România

https://scoala2sibiu.wordpress.com/home/

 

În instituția de învățământ Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu funcționează, la ciclul primar,  două secții: secția română și secția germană, iar la ciclul gimnazial își continuă studiile în cadrul unității doar clasele cu predare în limba română.

În fiecare an, conform calendarului specific,  se fac înscrieri pentru clasa pregătitoare, secția română și secția germană.

 

Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu

06.2022

 

Sibiu, str. Lupeni, nr. 50

0269237225

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoala8sibiu.weebly.com/

 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu este o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. Şcoala îşi desfăşoară activitatea într-o clădirea aparţinând domeniului public local Sibiu, administrată şi finanţată de Primăria Municipiului Sibiu.

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu a fost înfiinţată în anul 1929, fiind construită cu contribuţia bănească a comunităţii, a oamenilor din cartier. La început, în cadrul şcolii funcţiona o singură clasă formată din 46 de elevi, îndrumaţi de un singur cadru didactic. În anii şcolari următori, au fost înfiinţate noi clase, astfel încât şcoala a devenit neîncăpătoare. În aceste condiţii, conducerea oraşului a cumpărat în anul 1937 curtea vecină şi a fost construită o nouă clădire, dată în folosinţă începând cu anul şcolar 1938-1939. Pentru că numărul elevilor era în continuă creştere, în anii următori s-a simţit nevoia măririi spaţiului şcolar şi au fost realizate lucrări de supraetajare. Astfel, prin construirea celor două etaje, au fost amenajate noi săli de clasă.

Astăzi, în Școala nr. 8 studiază aproximativ 420 de elevi, îndrumaţi de un număr de 30 de cadre didactice. În total sunt 18 clase, 11 la ciclul primar şi 7 la ciclul gimnazial. Programul şcolar este organizat într-un singur schimb, de dimineaţă.

 

Liceul „I. Lupaș” - Săliște

Grădinița Mag

07.2022

 

Str. Bisericii, nr. 10, Mag

Telefon: 0744964090

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Liceul Tehnologic "Ioan Lupaș" Săliște este o unitate școlară cu personalitate juridică, aflată în oraşul Sălişte, situat la 25 km de Sibiu, aflat în Mărginimea Sibiului, fiind supranumit Capitala Spirituală a Mărginimii.

 

Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios”

07.2022

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.gradinitaelefantelulcurios.ro

 Grădiniţa cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” oferă o experienţă educaţională complexă, cadrele didactice îmbinând profesionalismul, tactul pedagogic cu inovația. Grădinița este considerată ,,leagănul copilăriei”, dar și baza formării și culturalizării ,,generației de mâine”, de aceea sistemul de valori se îmbină perfect cu așteptările societății. Grădiniţa cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” este o instituţie care completează şi susţine familia, oferind  copilului multe posibilităţi pentru a-şi lărgi domeniu de cunoaştere şi trăire şi de asemenea, pentru a-şi dezvolta talentul, imaginaţia şi creativitatea.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Sibiu

07.2022

 

Strada Iezer Nr. 1, Sibiu 550293

Telefon: 0269 249 292

E-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.gradinita14sibiu.ro/

 

Grădinița cu Program Prelungit nr 14 Sibiu a primit această destinaţie în anul 1981. Până la această dată, acest imobil a avut destinaţii diferite, în raport cu instituţiile în subordinea cărora s-a aflat: Bază de dezăpezire în subordinea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, Local al Direcţiei Sanitare a Judeţului Sibiu.

Un colectiv didactic cu o calificare foarte bună şi tot mai stabil cu fiecare an care a trecut, într-un context managerial coerent şi în mod clar orientat spre implementarea strategiilor de reformă, a realizat un salt calitativ relativ rapid şi evident în planul ofertei educaţionale şi al rezultatelor obţinute.

Educatoarele grădiniţei au fost și sunt preocupate de procesul educativ pe care îl desfăşoară în grădiniţă, de adoptarea celor mai eficiente metode, procedee şi mijloace, cum ar fi: jocul liber, dirijat sau didactic, activităţile didactice alese sau de dezvoltare sau pe domenii, integrate şi interdisciplinare.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 Sibiu

07.2022

 

STR. Gladiolelor Nr. 13A

0269/231627

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://gradinita15sibiu.ro/

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15 Sibiu este situată pe strada Gladiolelor nr. 13 A în mijlocul unui cartier de blocuri şi în apropierea Şcolilor Gimnaziale Nr. 13 şi nr. 18. Acest amplasament favorizează atât afluxul copiilor preşcolari spre grădiniţă cât şi traiectoria lor viitoare spre şcoală.

Unitatea este alcătuită din două corpuri de clădire unite printr-un corp de legătură, iar întreaga construcţie a fost realizată de Ministerul Sănătăţii. Primul corp cu două nivele a fost construit în anul 1972, amenajat şi dotat pentru funcţionarea unor grupe de creşă. Al doilea corp de clădire a fost construit în anul 1974 şi utilizat de Leagănul de copii timp de 14 ani. Din considerente particulare, conducerea Leagănului de copii a hotărât părăsirea incintei clădirii, după care aceasta a rămas neutilizată aproape 4 ani.

În toamna anului 1992 s-a mutat Grădiniţa Nr. 15 în corpul de clădire rămas liber, grădiniţă ce funcţionase până atunci la parterul unui bloc. După demersuri îndelungate, întreaga clădire (ambele corpuri) a fost preluată din patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi transferată în patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Au urmat amenajări precum montarea unei centrale proprii pentru încălzire, amenajarea de noi spaţii pentru grupele în continuă creştere. Astfel, de la un număr de 4 grupe cu program normal şi o grupă cu program prelungit, datorită fuzionării cu Grădiniţa din incinta fabricii Libertatea si modificării cerinţelor şi preferinţelor părinţilor în ceea ce priveşte programul copiilor, Grădiniţa cu Program Prelugit nr. 15 Sibiu funcţionează în prezent cu un număr de 10 grupe cu program prelungit, dintre care două în limba germană.

Procesul instructiv-educativ se desfăsoară în 10 săli de clasă.

Tot în localul grădiniţei mai funcţionează şi două grupe de creşă.

De asemenea, beneficiază şi de amplasarea în localul grădiniţei a unui cabinet logopedic care are ca scop corectarea tulburărilor de limbaj frecvent întâlnite la vârsta preşcolară şi şcolară. Terapia logopedică se desfăşoară cu o frecvenţă săptămânală, care depinde de gravitatea tulburării de limbaj. Terapia realizează o bună pregatire a copilului pentru şcoală, pentru că, pe lângă corectarea pronunţiei, pune accent pe dezvoltarea vocabularului, formarea aptitudinilor de comunicare, dezvoltarea atenţiei, a memoriei.

În incinta grădiniței este amenajată o bibliotecă dotată corespunzător, cu materiale didactice care ajută copiii în activitatea desfășurată în cadrul instituției și o sală de sport absolut necesară pentru dezvoltarea abilităților sportive ale preșcolarilor. În acest sens este amenajat și un spațiu în curtea grădiniței în care copiii pot desfășura activități sportive în aer liber

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Sibiu

07.2022

 

Str. Mitropoliei, nr. 19-21

0269 211 197

https://www.facebook.com/gradinita16sibiu

 Istoria grădiniței începe în anul 1951- un alt timp, o altă lume, o lume care începea încet- încet să-şi revină după anii cumpliţi de suferinţă, durere şi tristeţe. Administraţia existentă la vremea respectivă, datorită tendinţei de industralizare, a găsti de cuviinţă să înfiinţeze aşa-numitele “Cămine de zi”. Aceste cămine aveau rolul de a primi, îngriji şi educa copiii muncitorilor.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiu

07.2022

 

Sibiu,550256, str. Liviu Rebreanu, nr. 7-9

Tet.: 0269/211975

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.gradinita17sibiu.ro

 

Grădinita cu Program Prelungit Nr. 17  Sibiu

– Este o grădiniţă cu tradiţie în Sibiu şi judeţ

– Funcţionează cu 4 grupe române, o grupă germană şi o grupă maghiară

– Anul şcolar cuprinde minim 150 preşcolari

– Este caracterizată print-un ethos profesional bun.

– Trăsăturile dominante sunt ccooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copil, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare

– Menține o bună legătură de colaborare cu unități școlare din județ și din țară

– Grădinița deruleaza în continuu proiecte și parteneriate școlare de interes colateral

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Sibiu

07.2022

 

Adresa: Str. Reconstrucției, nr. 21, SibiuTelefon: 026/9219760

https://www.gradinita19sibiu.ro/contact/

E -mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Într-o scurtă prezentare se poate spune faptul că Grădiniţa cu program prelungit nr. 19 Sibiu, este o unitate de învăţământ care se ridică la nivelul aşteptărilor părinţilor, fiind apreciată şi solicitată de un număr mare de aparţinători legali ai beneficiarilor de educaţie, pentru calitatea proceselor educaționale.

Unitatea de învăţământ este situat în Cartierul Terezian, zonă intens populată, între străzile Lungă şi Pedagogilor, în vecinătatea Şcolii gimnaziale nr.12 Sibiu structură şcolară a Şcolii gimnaziale nr.13 Sibiu şi în apropierea Şcolii gimnaziale nr.18 Sibiu. Grădiniţa este frecventată de copii din toate zonele cartierului şi din cartiere învecinate.

Grădiniţa cu P.P. Nr.19 Sibiu şi Grădiniţa cu P.N. nr. 2 Sibiu – structură şcolară a Grădiniţei cu P.P. Nr.19 Sibiu, funcţionează din anul 1965 cu destinaţie clar precizată- învăţământ preşcolar. Drept pentru care compartimentarea asigură maximul de funcţionare. Curtea grădiniței se constituie din spaţiu de joacă pentru copii şi este dotată cu aparate de joacă. În cartierul Terezian sunt mai multe parcuri pentru copii, unul dintre ele este foarte aproape de Grădiniţa cu P.P. Nr.19 Sibiu grădiniţă (în Piaţa Cluj) şi unul de Grădiniţa cu P.N. nr. 2 Sibiu – structură şcolară a Grădiniţei cu P.P. Nr.19 Sibiu.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22 Sibiu

07.2022

 

Sibiu.550154. Str. CALEA POPLACII, NR. 11

0269 422 114

https://gradinita22sibiu.ro/

 Gradiniță cu Program Prelungit Nr. 22 Sibiu este o grădiniță performantă, apreciată de școlile din cartier și de părinți, fapt demonstrat de numărul mare de solicitări la înscriere. Grădinița are colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de perfecționare, bazată pe valori morale fundamentale, dragoste pentru copii, pentru viitorul acestora. Personalul grădiniței este consecvent în a acționa cu dăruire profesională și corectitudine.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu

07.2022

 

Str. Nicolae Teclu. Nr. 41, Sibiu

Telefon/Fax: 02691437707

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://gradinita37sibiu.ro/

 

Gradinita cu program prelungit nr. 37 isi desfasoara activitatea in sediul din strada Nicolae Teclu, nr. 41 din Sibiu.

Grădinița primește copii cu vărsă de minimum trei ani, are bucătărie proprie și oferă program prelungit.

Grădinița are spatii de joaca special amenajate pentru desfasurarea de activitati recreative și oferă activitati educative precum: activitati de educare a limbajului, limba engleza intensiv, activitati matematice, cunosterea mediului, educatie pentru societate, activitati practice si elemente de activitate casnica, educatie muzicala, educatie plastica, educatie fizica.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Sibiu

08.2022

 

Sibiu, 550355, Aleea Artileriștilor nr. 4

Tel/fax 0269221908

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/Gr%C4%83dini%C5%A3a-
Cu-Program-Prelungit-Nr-33-Sibiu-453287808367389/

 

Gradinita cu program prelungit nr. 33 isi desfasoara activitatea in sediul din strada Al. Artileristilor, nr. 14 din Sibiu.

Activitati educative: activitati de educare a limbajului, limba engleza intensiv, activitati matematice, cunosterea mediului, educatie pentru societate, activitati practice si elemente de activitate casnica, educatie muzicala, educatie plastica, educatie fizica.

Grupe de copii: grupa mica; grupa mijlocie;

grupa mare.

 

Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș

09.2022

 

Mediaș, 551130, str. Sticlei, Nr.9

Tel: 0269836748,

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.mediensis.ro 

 

Colegiul Tehnic Mediensis din Mediaș oferă o paletă largă de specializări, atât la nivel de învățământ liceal (Tehnician în activităţi economice – intensiv Engleză – 1 clasă cu 24 locuri – limba de predare Română

- Filiera/Profilul: Tehnologică – Servicii, Domeniul Pregătirii de bază: Economic; Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă  cu 24 locuri – limba de predare Română

- Filiera/Profilul: Tehnologică – Tehnic, Domeniul Pregătirii de bază: Electronică-automatizări), cât și profesional (Comerciant-vânzător – 1 clasă cu 24 locuri – limba de predare Română - Domeniul Pregătirii de bază: Comerț; Frizer – coafor/ Manichiurist/ Pedichiurist – 1 clasă cu 24 locuri – limba de predare Română - Domeniul Pregătirii de bază: Estetica și igiena corpului omenesc).

De asemenea Colegiul Tehnic Mediensis este implica ți în numeroase proiecte dintre care se remarcă: Comenius – “Cum arată o şcoală europeană?”; Junior Achievement Romania; Proiectul “Agenda Europa”; Proiectul “Echipa Verde”.

 

Colegiul „Școala Națională de

Gaz” Mediaș

09.2022

 

Mediaș, 551063, str. Metanului, nr 1,

telefon: 0269845876

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.sngmedias.ro

 

Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş îşi desfăşoară activitatea într-un oraş de aproximativ 45.000 locuitori, care a fost unul dintre cele mai industrializate oraşe din ţară. Pe lângă mica industrie de interes local, aici şi-au desfăşurat activitatea societăţi mari, de interes naţional, între acestea la loc de frunte situându-se cele ale gazului metan. Mediaşul a fost şi a rămas o forţă de primă mărime în acest domeniu. Analizând Strategia de dezvoltare a Regiunii 7 “Centru” din care face parte şi judeţul nostru, Planul Regional de Acţiune în Invăţământ şi Planul Local de Acţiune în Invăţământ, se desprind câteva concluzii importante pentru acţiunea de perspectivă a şcolii. Printre punctele tari ale activităţii economice din judeţ şi regiune se pot enumera:

– existenţa unor resurse naturale importante între care gazele naturale sunt primordiale, iar ponderea producţiei gazului metan în judeţul Sibiu este una din cele mai mari;

– existenţa unor resurse importante de materiale de construcţii şi a unor programe de modernizare şi reabilitare în construcţii;

– existenţa unor programe de susţinere a investiţiilor în domeniul protecţiei mediului şi a unor proiecte de management al deşeurilor;

– existenţa unor proiecte de extindere, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, epurare şi canalizare;

– prestările de servicii în comerţ sunt prognozate cu un grad de dezvoltare mare.

Toate aceste considerente justifică existenţa în şcoală a domeniilor de pregătire prin şcoala profesională şi a profilurilor de pregătire de la colegiu. Alţi parametrii, precum: funcţionarea în şcoală a Școlii Postliceale “Auxila” Mediaș; funcţionarea în oraş a Facultăţii de Inginerie “Hermann Oberth” din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu, motivează pregătirea elevilor prin liceul teoretic sau colegiu. Este important de menţionat structura multietnică a oraşului, alături de români locuind maghiari, saşi şi rromi. Deşi numărul saşilor a scăzut dramatic după 1989, tradiţiile învăţământului în limba germană sunt încă puternice în oraş.

 1. a) filiera tehnologică

– profil tehnic: 4 clase limba română

– profil servicii: 9 clase limba română

– resurse naturale: 4 clase limba română

 1. b) filiera teoretică

– profil matematică-informatică: 4 clase limba română

Învăţământ profesional

– domeniul construcţii și lucrări publice: 2 clase limba română

– domeniul mecanică: 4 clase limba română

– domeniul electronică automatizări: 1 clase limba română

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Sibiu

09.2022

 

Sibiu, 550196, Aleea Filosofilor, Nr. 1, Tel./Fax: 0269211466

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://gradinita28sb.wordpress.com/

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Sibiu oferă locuri pentru copiii preșcolari, dar și pentru copiii de creșă.

Aceasta unitate de învățământ funcționează într-un spațiu amenajat conform standardelor europene și deține autorizație sanitar-veterinară, precum și autorizație ISU.

 

Liceul Tehnologic Cisnădie

09.2022

 

Cisnădie 555300 Str. Tîrgului nr. 14

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel: 0269561072

http://www.liceultehnologiccisnadie.ro/

 

Ideea deschiderii unei şcoli de ţesut la Cisnădie nu a fost întâmplătoare deoarece s-a dovedit în timp necesitatea instruirii tinerilor care manifestau interesul de a lucra în domeniul textil. Începuturile meşteşugului prelucrării lânii în Cisnădie datează încă din secolul al XVI lea când breasla postăvarilor devenea cunoscută pentru calitatea produselor sale având un statut propriu adoptat în anul 1540. Meşteşugul era cunoscut doar de populaţia germană din localitate, breasla fiind asemănătoare unei ,,afaceri de familie” care cultiva „secretele” meseriei transmiţându-le din tată în fiu ,,ucenicilor” timp de patru ani. După perioada uceniciei tinerii plecau, pentru a afla şi alte lucruri de la alţi postăvari, într-o călătorie timp de şase ani. De la ucenic la maistru trecerea era condiţionată de o probă de lucru unde tânărul trebuia să dea dovada capacităţii fabricării unui postav de calitate. Prelucrarea lânii a adus importante venituri localităţii. În 1880 se vor deschide porţile primei întreprinderi din oraş care va folosi forţa aburului pentru obţinerea postavurilor. Erau înlocuite uneltele rudimentare, proprii epocii medievale, cu care au fost prelucrate firele. Astăzi aceste unelte mai pot fi văzute în muzeul industriei textile amenajat în centrul oraşului, unic în Europa. În anul 1888 se înfiinţează „Şcoala de ţesut”, una dintre primele şcoli de stat cu acest profil din Europa. „Asociaţia Ţesătorilor de lână” din localitate cu sprijinul statului şi a Camerei de Comerţ din Braşov au făcut posibilă deschiderea porţilor şcolii. Misiunea acesteia era de a pregăti muncitori necalificaţi, tineri, majoritatea femei care locuiau în satele din împrejurimi şi care erau dispuse să lucreze în întreprinderea textilă din oraş. De la o sală de clasă cu treizeci de elevi îndrumaţi de profesorul şi directorul Stosius Rudolf, şcoala va trece prin transformări determinate de timpul istoric. În anul 1907 îşi schimbă numele în „Şcoala de specialitate pentru ţesătorii de lână” având misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei textile în pas cu noile transformări. Şase membrii propuşi de cei care erau implicaţi în „întreţinerea şcolii” şi un director numit de Ministerul de Comerţ pregăteau tinerii într-o sală de clasă şi în ateliere de fabrică: filatură, ţesătorie, vopsitorie, apretură. Limba de predare era germană şi maghiară. Pe lângă pregătirea în domeniul textil cei care frecventau şcoala dobândeau cunoştinţe în domeniul corespondenţei comerciale, al contabilităţii şi calculului. După anul 1918 funcţionau în Cisnădie „Fabrica şi Şcoala Textilă” condusă de Constantin Onescu, primul director, cu rolul de a pregăti tinerii care erau „atraşi” de munca în domeniul textil. Au fost modernizate atelierele, iar limba de predare va fi limba română. Elevii erau admişi în şcoală prin concurs. Părinţii acestora suportau cheltuielile pentru pregătirea copiilor lor, în cazul în care aceştia se retrăgeau din şcoală înainte de absolvire. „Fabrica şi Şcoala Textilă” instruiau tinerii pentru a avea o cultură generală solidă pe lângă pregătirea în domeniul textil. Disciplina era o condiţie fundamentală pentru cei care învăţau aici.

În anul 1936 şcoala va deveni „ Liceul Industrial Textil”şi va fi condusă de inginerul Constantin Ştefănescu. Accesul elevilor era făcut în urma unui concurs după absolvirea gimnaziului. Timp de patru ani era alternată pregătirea teoretică cu cea de specialitate. Reforma învăţământului din anul 1948 transformă liceul în „Şcoala Medie Tehnică” urmând ca în paralel să funcţioneze şi „Şcoala Profesională Textilă”. Împreună ele vor pune bazele „Centrului Şcolar Textil”. Atragera şi pregătirea elevilor a fost prioritatea directorilor Ioan Moldovan, Ioan Brătilescu, Schemel Gunter, Dieter Graef, Ioan Martin. Durata şcolarizării era de patru ani după ce elevul promova un examen de admitere. Erau studiate materii pentru formarea unei culturi generale şi tehnice în paralel cu instruirea practică. De remarcat este faptul că absolvenţii şcolii aveau locul de muncă asigurat. Centrul Şcolar cuprindea Şcoala Profesională, Şcoala Tehnică de Maiştrii şi Liceul Industrial.

În anul 1968 centrul îşi schimbă denumirea în ,,Grup Şcolar MIU” care din anul 1970 va avea un sediu nou, unde funcţionăm şi în prezent. Din 1977 o nouă denumire: Liceul Industrial ,, Textila”. Acesta va pregăti o mare parte din viitorii muncitori ai fabricilor din oraş. Covoarele realizate aici vor deveni emblema localităţii şi vor ajunge în multe locuri din ţară şi din străinătate.

Revoluţia din 1989 va aduce alte modificări. Şcoala din anul 1990 funcţionează ca „Grupul Şcolar de Industrie Uşoară” şi îşi va reconsidera oferta şcolară în funcţie de noile cereri ale pieţei muncii. Desfiinţarea fabricilor textile din oraş a contribuit la necesitatea găsirii unor noi locaţii pentru instruirea practică a elevilor. Astfel au venit în sprijinul acestei necesităţi agenţi economici din Cisnădie şi din Sibiu - S.C.Continental, S.C.Hartmann. S.C.Somarest, S.C.Geronimo.

Începând cu anul 2012 şcoala se va transforma în Liceul Tehnologic Cisnădie, denumire pe care o are şi astăzi. El oferă pe lângă o pregătire teoretică temeinică şi o pregătire de specialitate adecvată. Oferta şcolii a încercat să răspundă din nou nevoilor pieţii muncii dar mai ales să facă faţă scăderii numărului de elevi din oraş. A fost înclus în structura de învăţământ şi învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial unde numărul locurilor au fost suficiente cerererilor.

 

Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu”

09.2022

 

Miercurea Sibiului, Str. Ilie Macelariu, Nr. 15 (793)

Telefon: 2691533327

E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.liceulmiercureasibiului.ro

 

Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului este localizat în centrul orașului, pe șoseaua națională care leagă orașele Sibiu și Sebeș-Alba.

Are ca structuri subordonate -Școala Gimnazială Apoldu de Sus, Grădinița cu program normal Apoldu de Sus(secția română și secția germană), Școala Gimnazială Dobârca și Grădinița cu program normal Dobârca.

Liceul Tehnologic Ilie Măcelariu din Miercurea Sibiului este o școală democratică și își propune:

-să ofere elevilor săi un mediu de învățare stimulativ;

-să creeze condițiile necesare pentru ca elevii să își însușească  valorile naționale dintr-o perspectivă europeană;

-să dezvolte capacitățile și abilitățile necesare continuării studiilor într-un domeniu economic sau în orice alt domeniu ales de elev;

-să ofere fundamentele formării unei culturi generale solide;

-să asigure șanse egale de dezvoltare pentru toți elevii.

Viziunea școlii este dezvoltarea armonioasă și creativă a fiecărui individ, în funcție de nevoile și de abilitățile fiecăruia, pentru a deveni un cetățean activ și responsabil, în spiritul valorilor naționale și europene.

 

Școala Gimnaziala Alma

09.2022

 

Str. Mihai Eminescu nr. 229, Jud. Sibiu 55702l

Telefon: 0268257533

E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Un document al Eparhiei greco-catolice a Mediaşului din 1886 menţionează faptul că învăţământul pentru cei 27 de copii români din Alma se desfăşura în locuinţa sătencei Bogăcianu Ana, iar învăţător era Vasile Radu, absolvent de 2 clase gimnaziale în Sibiu. În 1895 şcoala confesională greco-catolică a fost obligată să adopte legea Aponny a Guvernului maghiar, prin care învăţământul trebuia să se facă în limba maghiară. În 1918 a fost abolită legea maghiară şi învăţământul în limba română a fost prelungit la şapte clase. Copiii maghiari din Alma urmau clasele primare în limba maghiară, apoi aveau posibilitate de a trece la clasele româneşti. Mulţi absolvenţi ai şcolii generale din Alma şi-au continuat studiile la liceul din Dumbrăveni, Mediaş sau la facultăţi. În 1930 s-a construit un local de şcoală (actuala clădire pentru clasele I-IV), iar din 1948 elevii din ciclul gimnazial şi-au desfăşurat activitatea în clădirea fostului conac al grofului Kabos Ferencz.

În prezent școlii din Alma îi sunt arondate Şcoala Gimnaziala  Şmig, Şcoala Primara  Giacăş , Gradinita cu program normal Alma, Gradinita cu program normal Smig .

Scoala Alma functioneaza in trei spatii astfel:

- Ciclul prescolar – 24 prescolari ; 1 educatoare ; 1 ingrijitor

- Ciclul primar      - 41 elevi ; 3 invatatoare (2 sectie romana; 1 sectia maghiara ) in regim simultan

- Ciclul gimnazial – 44 elevi ; 6 profesori ; 1 secretar; 1 contabil; 1 ingrijitor si 0.25 bibliotecar ; 1 mecanic

Scoala Smig functioneaza in trei spatii astfel:

- Ciclul prescolar – 20 prescolari ; 1 educatoare ; 1 ingrijitor

- Ciclul primar      - 41 elevi ; 3 invatatori (2 sectie romana; 1 sectia maghiara ) in regim simultan

- Ciclul gimnazial – 46 elevi ; 3 profesori ; 1 ingrijitor;

Scoala Giacas functioneaza intr-un spatiu astfel:

- Ciclul prescolar – 9 prescolari ; 1 educatoare

- Ciclul primar      - 15 elevi ; 1 invatatoare ; 1 ingrijitor

Spaţiul de şcolarizare şi dotarea actuală:

-  săli de clasă (Şc. Alma-6, Structura Şmig - 6, Structura Giacăş – 2).

2 cabinete AEL (dotare 12 calculatoare Şc. Alma;16 calculatoare Şc. Şmig);

- 4 terenuri de sport improprii;

- 2- C.D.I.

- aparatură audio-video şi de informatică

Spaţii sanitare : Şc. Alma –3, Structura Şmig -2, Structura Giacăş  -1,

Starea clădirilor-  bună.

 

Școala Gimnazială Blăjel

09.2022

 

Blăjel, 557050, Str. Școlii, Nr. 65, Jud. Sibiu

Tel: 0269851104

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoala-blajel.webnode.ro

 

Şcoala este situată aproximativ în centrul comunei şi cuprinde 2 corpuri de clădire, în unul funţionând şcoala generală, iar în celălalt funcţionând grădiniţa.

Corpul principal, etajat a fost construit in anul 1713, el fiind un fost conac, acum adaptat procesului de invăţământ.

În clădirea principală sunt funcţionale 10 săli de clasă,  1 cabinet de limba şi literatura română, 1 cabinet de biologie, 1 cabinet de informatică şi o sală de sport.

Toate corpurile de clădire sunt încălzite cu gaz metan. Grădiniţa are incălzire centrală iar sălile din şcoală sunt dotate cu apă curentă şi canalizare, existând grupuri sanitare interioare atât la şcoală cât şi la grădiniţă.

Şcoala este atestată din anul 1807 avându-l ca dascăl pe preotul ortodox George Costin.

În anul 1858 şcoala era frecventată de 82 de elevi iar ca învăţător funcţiona dascălul Vasile Vandor.

Şcoal era mixtă, în ea invăţau atunci copii de români şi maghiari, iar saşii aveau un local de şcoală separată.

La sfârşitul anului 1896 existau 3 dascăli, Iacob luncă, Ioan Flocanu şi George Negrea care îndrumau 120 de elevi.

În anul şcolar 1921-1922 şcoala funcţionează cu clasele I-IV şi este îndrumată de 2 dascăli, iar şcoala germană cu un singur dascăl.

În anul 1933, sub conducerea primarului Precup Gheorghe, comuna cumpără actualul local de şcoală construit în 1713, care fusese conacul grofului.

S-a trecut apoi la adaptarea conacului la cerinţele şcolare, delimitându-se spaţii speciale pentru clase, laboratoare, bibliotecă, sală de sport, grădiniţă.

După cel de-al doilea război mondial, şcoala a luat o amploare fără precedent în istoria sa. S-a generalizat învăţământul obligatoriu de 4, 7 şi 8 ani, iar în perioada 1981-1984 a fost chiar de 10 ani.

 

Școala gimnazială „Ilie Micu” Ludoș

09.2022

 

Comuna Ludoș, nr. 510, Str. Morii, Jud. Sibiu

Tel: 0269589105

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalaludos.ro/

 

Școala gimnazială „Ilie Micu” se află în comuna Ludoș, mai demult Ludoșul mare, Luduș (în dialectul săsesc Logdes, în germană Gross-Logdes, Ludesch, în maghiară Nagyludas, Ludas), acesta satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sibiu.

 

Școala Gimnazială Nr. 4, Mediaș

09.2022

 

Mediaș, Str. Șt. L. Roth, Nr. 21

Tel. 0269845780

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoala4medias.ro

 

Scoala Gimnaziala nr. 4 Medias este asezata in centrul municipiului, la intersectia dintre strazile St. L. Roth si Pompierilor. Datata in jurul anului 1860, institutia este situata pe zidul exterior al Cetatii Medievale, pe latura sud-vestica, la intretaerea dintre strada Noroiasa si strada care inconjura in trecut cetatea.

De-a lungul timpului, aceasta institutie a oferit servicii educationale populatiei scolare, atat din zona, cat si din imprejurimile municipiului.

Azi Scoala Gimnaziala Nr. 4 Medias functioneaza atat pentru nivelul primar, cat si pentru cel gimnazial in cadrul invatamantului preuniversitar obligatoriu de stat, in doua cladiri:

 1. a) cladirea I de pe str. St. L. Roth Nr. 21, in care functioneaza ciclul primar si gimnazial in forma traditionala.

b) cladirea II de pe str. Dealul Furcilor Nr. 5 in care functioneaza ciclul primar - alternativa Step by Step si invatamantul gimnazial - clase cu predare intensiva a limbii engleze.

 

Școala Gimnazială Brăteiu

10.2022

 

Str. Principală, Nr. 68

Tel. 0269863112

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoala-brateiu.webnode.ro

 

Şcoala din comuna Brateiu este situată în centrul comunei.Şcoala cuprinde două corpuri de clădire, în primul funcţionînd şcoala generală, iar în celălalt funcţionând grădiniţa. Corpul principal a fost construit cu ajutorul sătenilor şi a fost finalizat in 1973. Şcoala este o unitate ce figurează ca şcoală coordonatoare cu personalitate juridică.Cuprinde Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţa cu program normal din Brateiu, precum şi Şcoala cu clasele I-VIII şi grădiniţa din satul Buzd. Procesul de învăţământ din Brateiu se desfăşoară într-un singur schimb.

Şcoala este o unitate ce figurează ca şcoală coordonatoare cu personalitate juridică.Cuprinde școala cu clasele I-VIII , grădiniţa cu program normal din Brateiu,  școala cu clasele I-VIII şi grădiniţa din Buzd.Procesul de învăţământ la Bratei se desfăşoară într-un singur schimb  ciclul primar:8-12/13,ciclul gimnazial:8-13/14, iar grădiniţa îşi desfăşoara activitatea într-un singur schimb: 8-12.

La Buzd cursurile se desfăşoară într-un singur schimb de la 8-12/13 atât la grădiniţă cât şi la şcoală.

Școala din Brateiu este o construcţie din cărămidă acoperită cu planşeu de beton si acoperis din tigla.Este formată dintr-un corp de clădire cu trei nivele:demisol,parter şi etaj,fiind dotată cu instalaţii de apă curentă,curent electric şi sistem de încălzire propriu(centrală termică).

Şcoala cu cls I-VIII din Buzd funcţionează în 3 clădiri care necesită reparaţii având 9 săli de clasa. Construcția școlii noi din Buzd a fost terminată de curând.

În comuna Bratei,primele lecţii de învăţare a cititului şi socotitului au avut loc în anul 1796,sub conducerea preotului Popa Oancea.

În decursul timpului şcoala din Bratei a funcţionat în mai multe clădiri.În 1895 se clădeşte Şcoala Confesională Ortodoxă,în vecinătatea Bisericii Ortodoxe, transformată ulterior în locuinţă.

O altă clădire în care a funcţionat şcoala,a fost clădirea în care se află,în prezent dispensarul uman.Clădirea făcea parte din Complexul „Cetatea Ţărănească" şi cuprindea patru săli de clasă.

Şcoala nouă a fost construită cu ajutorul sătenilor,finalizarea având loc în 1973.

 

Școala Gimnazială Bruiu

10.2022

 

Comuna Bruiu, Nr. 223, cod 557065, Județul Sibiu

Tel/ fax: 0269586516

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalabruiu.ro 

 Școala Gimnazială Bruiu se află în comuna Bruiu din județul Sibiu, școala deservind satele Bruiu (reședința comunei Bruii), precum și satele adiacemte Gherdeal și Șomartin.

 

Școala Gimnazială Cârța

10.2022

 

Cârța, Str. Principală, Nr. 60

Tel. 0731707292

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalacirta.ro

 

Şcoala Gimnazială Cârţa are un număr de 18 cadre didactice, 2 cadre didactice auxiliare şi 2 nedidactice.

Efectivul de elevi în anul şcolar 2019-2020 este de 147.

Școala Gimnazială Cârța este implicată și în proiecte precum concursul „Reciclează și creează de Ziua Pământului” se desfașoară în incinta unității de învățământ, în perioada 23 martie 2020 – 8 mai 2020, fără resurse financiare foarte mari sau echipamente deosebite. Aptitudinile practice și artistice ale copiilor se fac cunoscute de cele mai multe ori într-un mediu închis, fără a avea impact asupra mediului social extern școlii. Copiii trebuie stimulați să arate ce știu să facă cu plăcere și talent, iar acest lucru se poate realiza și în cadrul concursului județean organizat de Școala Gimnazială Cârța. Îmbinarea utilului cu partea creativă îi ajută pe copii să dezvolte conexiuni ce se stabilesc între artă și tehnică/ știință, îi ajută să se descopere, să capete încredere în sine si să își dezvolte prin concurs dorința de a reuşi.

 

Școala Gimnazială Chirpăr

10.2022

 

Chirpăr, județul Sibiu

www.scoalachirpar.ro

 

În anul 1898 se construiește clădirea școlii din Chirpăr, lăcașul de învățământ funcționând în clădiri modeste. De pe la sfârșitul sec. XIX în sat au funcționat două școli, una cu limba de predare germană și una cu limba de predare română. Clasele I – IV secția română țineau cursurile în școala veche ( a românilor), celelalte cursuri ținându-se în școala din mijlocul satului. După 1990, se învață numai într-o școală.

Școala Gimnazială Chirpăr, este situată pe drumul județean Ilimbav – Chirpăr, având drept vecini Primăria, Căminul Cultural și Biserica Evanghelică.

Comuna este situate în partea de est a județului, la 43 de km de Sibiu și la 15 km de orașul Agnita, intr-o zonă deluroasă, străbătută de Valea Veseudului și Valea Ilimbav. În nord comuna se învecinează cu orașul Agnita și comuna Bârghiș, în sud cu comunele Cârța și Arpașu de Jos, în est cu comuna Bruiu și in vest cu comunele Marpod și Alțâna.

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42 Sibiu

10.2022

 

Str. Nicolae Iorga Nr. 56A, Sibiu

Tel: 0269447879

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.gradinita42sibiu.ro

 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 42 Sibiu s-a înfiinţat în anul 1976 într-un cartier relativ nou, Hipodrom III , cu locuitori tineri fapt care a determinat o frecvenţă foarte bună, grupe supraaglomerate, grădiniţa devenind neîncăpătoare; a fost necesară împarţirea a două săli de grupă prin paravane. Câteva date statistice sunt concludente:

-1976 –  8 grupe  -250 de copii in grădiniţă, 70 copii în creşa, 36 de angajaţi;

-1979 -10 grupe  -350 de copii în grâdiniţă, 120 în creşă, 54 de angajaţi;

-1985 – 8 grupe -260 de copii în grădiniţă, 80 în creţă, 42 de angajaţi;

-2000 –  6 grupe, 136 de copii şi 19 angajaţi;

-2004  – 6 grupe,  138 de copii şi 22 de angajaţi.

-2005  – în urma reorganizării sistemului de învăţămint deşi îndeplineşte toate cerinţele de a funcţiona ca unitate cu personalitate juridică respectiv, 6 grupe şi 140 de copii, Grădiniţa cu program prelungit  nr.42 devine structura Gradinitei nr. 43 Sibiu fapt care atrage după sine o uşoară rămânere în urmă în ceea ce privesc dotările materiale.

-2006 – unitatea redobândeşte personalitatea juridică şi funcţioneaza cu 6 grupe, 149 de copii şi 23 de angajaţi.

În prezent unitatea s-a extins prin mansardare, spaţiul funcţional în suprafaţă de 1860 mp este folosit de 212 copii repartizaţi în 8 grupe.

Dotările sunt la un nivel înalt, în urma evaluării ARACIP din anul 2011 din 1200 de unităţi şcolare evaluate Grădiniţa cu program prelungit nr, 42 Sibiu ocupând locul 93. Curtea are un spaţiu generos, 6000 mp cu  multă verdeaţă şi aparate de joacă.

Personalul grădiniţei este format în totalitate de cadre dicactice calificate, competente, serioase şi dedicate.

De asemenea personalul grădiniţei este completat de cel didactic auxiliar -1 contabil, 1 administrator şi de cel nedidactic 9 persoane (  1 bucătar, 7 îngrijitoare şi 1 mecanic.)

 

Școala Gimnazială Merghindeal

10.2022

 

Merghindeal, Str. F.N.

Telefon: 0269517579

Fax: 0269517579

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-merghindeal

 

Școala Merghindeal functioneaza in comuna Merghindeal,judetul Sibiu, avand urmatoarele cicluri de invatamant: prescolar,primar si gimnazial.

Scoala are personalitate juridica si are in componenta si o structura: Scoala primara Dealu Frumos.

In scoala Merghindeal invata 194 de prescolari si elevi,coordonati de 15 cadre didactice.

 

Școala Gimnazială Mihăileni

10.2022

 

Mihăileni, Str. Principală, Nr. 102

Tel.: 0269254505

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalamihaileni.ro

 

Incepând cu data de 15 septembrie 1861 şi-a început activitatea pentru prima dată şcoala, într-o casă ce aparţinea unui grof maghiar, situată în partea de NV a comunei în sectorul numit “Grui”, Din această “şcoală” au ieşit numeroase generaţii de elevi până în anul 1911, când prin contribuţia voluntară a cetăţenilor s-a ridicat primul local special, ce a funcţionat până în anul 1961 doar cu două cadre didactice Şcoala a fost o şcoală generală de 8 ani, activitatea didactică fiind asigurată de 4 cadre didactice, in anul 1963 s-au adus transformări la clădirea existentă, construcţiei vechi i s-a adăugat o nouă sală de clasă.

In satul Şalcău, prima şcoală a fost înfiinţată în 1874 când au fost înscrişi 66 de copii. Şcoala a funcţionat într-o singură sală de clasă  până în anul 1963, când la vechea clădire a fost adăugată încă o sală şi o cancelarie. Căminul Cultural din Mihăileni a fost clădit în anul 1959, iar în 1963 a fost achiziţionat aparatul de proiecţie cinematografică în 1968, în satul Şalcău, prin contribuţia voluntară a locuitorilor, a fost inaugurat un cămin cultural nou. înainte de 1944 ambele localităţi aveau, sporadic, câte o formaţie de teatru. în anii 1968 – 1970, la Căminul Cultural din Mihăileni îşi desfăşura activitatea o formaţie de dansuri populare  româneşti,  care cuprindea  31   de tineri şi  care  a  prezentat numeroase spectacole atât în localitate, cât şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară. De asemenea, existau: 1 formaţie de teatru ce cuprindea  un număr de 15 tineri, interpretând piese de teatru inspirate din viaţa cotidiană; 1 brigadă artistică; 1 grup vocal pe 2 voci, alcătuit din 6 persoane; 3 solişti vocali, 2 solişti dansatori şi un solist instrumentist.

Astăzi şcoala se numeşte Şcoala Gimnazială Mihăileni şi are în componenţa ei două structuri, Şcoala Primară Răvăşel şi Şcoala Primară Metiş.

 

Școala Gimnazială Păuca

10.2022

 

Păuca, Str. Principală, Nr. 168, cod 557175, Jud. Sibiu

Tel./Fax: 0269580109

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalapauca.ro 

 

Şcoala Gimnazială Păuca se află în localitatea Păuca, jud. Sibiu, nr. 168. Începând cu data de 01.07.2005 devine unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

În anul școlar 2021/2022 unitatea are următoarele structuri şcolare: Grădiniţa cu Program Normal Păuca, Şcoala, Grădinița cu Program Normal Presaca şi Grădinița cu Program Normal Broşteni.

De-a lungul timpului şcoala a funcţionat sub diferite titulaturi Şcoala Generală cu clasele I-VIII, I-X, I-VII sau I-IV.

Unitatea dispune de două clădiri la Păuca,  una construită în anul 2002 și mansardată în anul 2015 și  una construită și dată în funcțiune începând cu anul școlar 2021/2022, în Bogatu- Român o clădire construită în anii 1936- 1937, şi reabilitată în totalitate, iar în satele Broşteni şi Presaca s-au construit şcoli noi prin HG 1001, 615.

În trecut la şcoala Păuca funcţionau două secţii: română şi germană. În anul şcolar 2009- 2010 au absolvit 8 clase ultimii doi elevi de etnie germană.

 

Școala Gimnazială Poplaca

10.2022

 

Poplaca, Str. Principală, Nr. 376

Tel./Fax: 0269573165

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalapoplaca.ro/

 

Şcoala Gimnazială Poplaca este o şcoală deschisă tuturor copiilor de pe raza comunei Poplaca, judeţul Sibiu, doritori să înveţe în condiţiile excepţionale pe care le oferă unitatea noastră: educaţie de calitate, spaţii noi, moderne, dotate la standardele impuse de un învăţământ modern.

 

Şcoala Gimnazială Poplaca este structurată astfel:

- Grădiniţa cu program normal

- Ciclul primar (Clasa pregătitoare şi clasele I-IV)

- Ciclul gimnazial

Elevii / preșcolarii şcolii învaţă în cele două corpuri de clădire, „şcoala mare” şi fosta „şcoală mică”, devenită acum “şcoala nouă”. Cele două clădiri au fost reabilitate şi modernizate prin derularea unor proiecte în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Banca Europeană de Investiţii şi cu contribuţia substantială a Primăriei Poplaca.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de profesori titulari (în proporţie de 93,75 %), care, în afara orelor de curs, desfăşoară cu copiii o mare varietate de activităţi şcolare şi extracurriculare, îi implică în proiecte educaţionale disciplinare şi interdisciplinare atractive. Multe din aceste proiecte se desfăşoară prin intermediul Centrului de documentare şi informare (CDI).

În ultimii ani, şcoala noastră s-a implicat în mari proiecte educaţionale naţionale. Mărturia stă în performanţele şcolare, reflectate în rezultatele deosebite (premii şi medalii) obţinute de către elevii noştri la diverse concursuri şi olimpiade naţionale.

O mare atenţie se acordă copiilor cu CES, care sunt în permanenţă motivaţi să participe la proiectele în care este implicată şcoala. De asemenea părinții sunt antrenaţi în tot ce înseamnă viaţa şcolii şi ne bucurăm că participă în număr din ce în ce mai mare.

 

Școala Gimnazială Marțian Negrea Valea Viilor

10.2022

 

Valea Viilor, Str. Principală, Nr. 131, 557290

Tel. 0269515332

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalavaleaviilor.ro

 

Istoricul şcolii din Valea Viilor începe în anul 1870 când  a fost construit primul local de şcoală pentru copiii români din Vorumloc, pe uliţa din Grui. Deşi condiţiile au fost puţin favorabile aspiraţiilor poporului  spre cultură, ele au fost depăşite graţie energiei şi stăruinţei conducătorilor spirituali şi mai ales adeziunii totale a locuitorilor la efortul de instruire  prin şcoală, pe care au sprijinit-o după 1870 cu propriile lor mijloace. În 1927 este inaugurată şcoala de stat primară cu 4 săli de clasă şi o cancelarie.

In anul 1976-1980 s-a construit un nou local ce cuprinde 14 încăperi în care se desfăşoară procesul de învăţământ la clasele V-VIII.

In prezent în localitatea Valea Viilor funcţionează o instituţie de învăţământ cu nivel preşcolar, primar şi gimnazial.

Şcoala cu clasele I-VIII ,,Marţian Negrea” Valea Viilor este unitate coordonatoare pentru următoarele unităţi şcolare:

- Grădiniţa cu Program Normal Valea Viilor

- Şcoala cu clasele I-IV Motiş (include şi nivel preşcolar)

- Şcoala cu clasele I-VIII Valea Viilor (nivel primar şi gimnazial)

Școala Gimnazială Marțian Negrea Valea Viilor este formată din doua corpuri de clădire:

-clădirea A – Şcoala primară formată din patru săli de clasa, o cancelarie, 1 CDI, o sala de sport şi vestiare, 2 grupuri sanitare, cameră centrale termice.

-clădirea B – şcoala gimnazială formată din 5 săli de clasă, o cancelarie, o magazie, , un laborator AEL, un laborator fizica-chimie, cabinet director, cabinet secretariat /contabilitate, grup sanitar, sală alimente, gastronomie, cameră centrale termice

 

Școala Gimnazială „Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos

11.2022

 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoalaarpasudejos.blogspot.com/

 

Școala Arpașu de Jos face parte din sistemul national de învațământ preuniversitar. Ca unitate cu personalitate juridică, are în componență:"

- Școala Gimnaziala „Viorel Cucu Paltin”, clasele V-VIII, localitatea Arpșu de Jos

- Școala Gimnazială „Viorel Cucu Paltin”, clasele CP-IV, localitatea Arpașu de Jos

- Școala Gimnazială „Aurel Popa”, clasele V-VIII, localitatea Arpașu de Sus

-  Șoala Gimnazială „Aurel Popa”, clasele I-IV, localitatea Arpașu de Sus

- Grădinița cu Program Normal din localitatea Arpașu de Jos

- Grădinița cu Program Normal din localitatea Arpașu de Sus

- Grădinița cu Program Normal din localitatea Nou Român

Structura actuală a școlii este împărțită pe trei niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial. Predarea se realizează în limba română. Învățământul preșcolar cuprinde 5 grupe distribuite în cele trei grădinițe: grupa mică și grupa mare. Învățământul primar cu prinde 8 clase, în cele două unități școlare: clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a și clasa a III-a. Învățământul gimnazial cuprinde 8 clase, câte două pe nivel, în cele două unități de nivel gimnazial: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a.

Baza materială a școlii este formată din 6 corpuri de clăidiri: două grădinițe, două școli primare și două școli gimnaziale. Clădirile dispun de 22 săli de clasă, cabinet director, secretariat, cancelarie pentru profesori și învățători, laborator de informatică și AEL, laborator de chimie-fizică, bibliotecă și centru de documentare și  informare, grupuri sanitare. Toate clădirile dispun de centrale termice. Procesul instructiv-educativ este susținut de cele 27 cadre didactice, titulari sau suplinitori.

Departamentul secretariat-contabilitate are angajati permanenti care îndeplinesc în bune condiții activitatea specifică.

Numărul elevilor din școală - 318, repartizați pe niveluri de studiu în felul următor:

- preșcolar - 93

- ciclul primar - 138

- ciclul gimnazial - 110

 

Școala Gimnazială Brădeni

11.2022

 

Str. Principală Nr. 290, 557060, Brădeni, Jud. Sibiu

Tel./Fax: 0269518103

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Școala Gimnazială Brădeni este singura școală din comuna cu o populație de 1487 locuitori și cu o suprafață de 8142 hectare. În localitate, pe lângă școală mai există și două grădinițe.

Comuna Brădeni este împărțită din punct de vedere administratv în trei sate (Brădeni, Retiş, Ţeline) iar principala ocupație a locuitorilor din comună este  agricultura (creşterea animalelor, cultivarea pământului).

Recent școala gimnzială Brădeni a fost implicată într-un proiect prin care a fost finanțată extinderea acesteia.

 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu

11.2022

 

Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 56

CP 550407

Jud. Sibiu

România

Telefoane:

0269-234837

Fax:

0269-234837

E-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.sgnicolaeiorga-sibiu.ro/

 

Aşezată aproape de centrul oraşului Sibiu, la intersecţia bulevardului Mihai Viteazu cu strada Nicolae Iorga, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA” (fosta Şcoală nr. 6) funcţionează din anul 1976 într-un imobil construit în acelaşi an, cu destinaţie specială pentru învăţământ. Clădirea şcolii este amplasată în cartierul Hipodrom si beneficiază de un mediu social şi cultural bun, comunitatea părinţilor, elevilor şi dascălilor fiind foarte interesată de pregătirea profesională a cadrelor didactice şi de rezultatele şcolare ale elevilor.

Procesul instructiv – educativ este coordonat de 70 de cadre didactice, 25 de învăţători şi 45 de profesori. Această echipă asigură fluxul continuu între orele 8:00 şi 19:40, demersurile didactice fiind exercitate asupra unui număr de peste 1350 de elevi.

Structura: secţie cu predare în limba română și germană, atât la ciclul primar, cât şi la cel gimnazial, precum şi patru clase intensive de engleză.

Şcoala gimnazială “Nicolae Iorga” este una dintre cele mai mari şcoli generale din Sibiu și funcţionează în două schimburi, deoarece dispune de 24 de săli de clasă şi cinci laboratoare: fizică, chimie, biologie, informatică şi program AEL. De asemenea, în 2007 a fost inaugurat Centrul de documentare şi informare, CDI-ul şcolii, primul centru de documentare din mediul urban.

 

Școala Gimnazială Loamneș

11.2022

 

Loamneș, Jud. Sibiu, Str. Principală, Nr. 200A, Cod 557120

Tel./Fax: 0269537180

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoalaloamnes.blogspot.ro/ 

 

Misiunea şcolii: Şcoala Gimnazială Loamneş îşi propune ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia să creeze o instituţie a spaţiul european în care egalitatea şanselor satisface dorinţa fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia.

Şcoala promovează calităţile elevilor, indiferent de etnie sau religie, sprijinind idealuri şi valori în vederea formării unei personalităţi autonome şi creative. Satisface nevoia fiecăruia de a se simţi sigur pe sine, apt pentru a face faţă cerinţelor actuale ale societăţii şi de a avea şanse egale la educaţie şi cultură, fiind trataţi în funcţie de idealurile pe care le au, prin identificarea talentelor fiecăruia şi îndrumarea lor în funcţie de acestea.

Şcoala este un cadru adecvat unde elevii îşi formează şi dezvoltă deprinderile şi capacităţile necesare continuării studiilor în domeniile de care comunitatea are nevoie la momentul actual şi în perspectivă, cunoscută fiind rapiditatea transformărilor din lumea contemporană. 

Dezvoltând competenţe şi capacităţi de comunicare eficientă se formează atitudini necesare integrării şi adaptării la schimbări într-o societate democratică, ale cărei valori sunt spiritul de iniţiativă, capacitatea de asumare a răspunderii şi respectarea legilor.

Prin serviciile aduse în plan social, cultural şi economic, şcoala oferă un parteneriat real comunităţii, promovează obiceiurile şi tradiţiile comunei Loamneş.

Viziunea şcolii: “ŞCOALA - poartă deschisă spre educaţie, cunoaştere, aspiraţie, împlinire prin îmbinarea echilibrată a tradiției cu inovația și continuitatea”, sugerează importanţa pe care trebuie să o acordăm tuturor elevilor indiferent de etnie şi confesiune religioasă, prin apropierea sufletească, pentru ca ei să afle cât sunt de importanţi pentru comunitatea şcolară din care fac parte.

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu

11.2022

 

Sibiu, Str. Hațegului, Nr. 8

Tel./Fax: 0369424476

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Sibiu şi-a deschis pentru prima dată porţile în 15 septembrie 1989. Aceasta este data la care 926 de elevi sibieni au păşit, primii, pe culoarele şi în sălile de clasă ale noii şcoli.

Construcţia şcolii a fost realizată în timp record, concomitent cu ridicarea altor două şcoli în municipiul Sibiu. Primul colectiv didactic al şcolii şi-a început activitatea la 1 septembrie 1989, având ca sarcină principală terminarea lucrărilor de curăţenie şi amenajare a sălilor de clasă pentru primirea primelor clase de elevi.

Μisiunea dificilă, dar extrem de onorantă şi provocatoare, de a organiza şi conduce noua instituţie şcolară a revenit primului director al şcolii, prof. Gheorghe Fleacă, cadru didactic cu experiență anterioară în domeniul managementului școlar. Împreună cu colectivul didactic a imprimat trăsăturile definitorii ale culturii organizaționale a şcolii, care s-au păstrat în ani, conferind acesteia o personalitate distinctă în peisajul educațional sibian.

În anul 1990 a fost dată în folosinţă moderna sală de sport a şcolii cu o suprafaţă de 600 m² care, prin dotările de care dispune, permite desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor sportiv-recreative, şcolare sau extraşcolare.

Simpla enumerare a destinaţiilor iniţiale ale spaţiilor de care dispunea şcoala este sugestivă în ceea ce priveşte capacitatea instituţiei de a desfăşura atât activităţi didactice propriuzise, precum şi alte activităţi în sprijinul învăţământului. Astfel, la darea sa în folosinţă, şcoala dispunea de 16 săli de clasă, dimensionate pentru câte 42 de elevi, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), bibliotecă și spații auxiliare necesare unei bune funcționări.

La începutul anilor ’90 numărul mare de elevi a condus la organizarea procesului de învățământ în trei schimburi. Treptat, însă, populația școlară a scăzut numeric, astfel încât din anul 2005 toți elevii au beneficiat de școală în program de dimineață.

 

Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie

11.2022

 

Str. Măgurii, Nr. 63, Cisnădie, Jud. Sibiu

Tel: 0269561015

Fax: 0269561015

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoala3cisnadie.ro 

 

Misiunea Școlii Gimnaziale nr. 3 Cisnădie este de a consolida rolul școlii ca principală instituție de educație și învățământ, de a asigura o educație de calitate.

Primul document ce atestă prezența localității este emis în anul 1204 –  satul Rivetel. În anul 1323 apare sub denumirea de “Civitas Gyznoye”, iar în anul 1327 sub denumirea de „Heltau”.

Prosperitatea localității are loc în a doua jumătate a sec. al XVI-lea când ia ființă, breasla postăvarilor, a șelarilor, a curelarilor.

În 1888 se înființează prima școală de țesătorie cu 30 de elevi. Limba de predare a fost maghiara și germana. Exista un curs pentru ucenici și unul pentru maiștri. Durata cursurilor a fost de 6 luni. În această formă, școala funcționează până în anul 1916. La sfârșitul anului 1918, după Unirea Transilvaniei cu România, școala își reia activitatea cu durata cursurilor de 4 ani.

În 1936 se desființează școala de meserii și ia ființă Liceul Textil cu durata studiilor de 4 ani. În 1885 se deschide prima grădiniță populară evanghelică. În 1925 se înființează prima grădiniță românească numită ”Școala de copii mici”.

Astăzi denumirea de Heltau este păstrată în rândul comunității germane.

Școala Gimnazială Nr.3 din Cisnădie funcționează din anul 1969, cu denumirea de Școala Generală nr. 3, într-un imobil construit în același an, cu destinație specială pentru învățământ de stat, fiind ultima școală construită în oraș, și cea mai ”nouă școală veche” din comunitate. Clădirea școlii este amplasată în strada Măgurii nr. 63, stradă principală a orașului, în vecinătatea a două mari cartiere de blocuri, Piața Nouă și cartierul Stejarului, de unde provin majoritatea elevilor.

Școala a fost inaugurată în septembrie 1969, pornind la drum cu un colectiv format din 33 de cadre didactice și 7 angajați, sub îndrumarea directorului Bucșe Eugen și a directorului adjunct Meedt Hans Werner.

Profesorii, elevii școlii și părinții acestora, prin eforturi proprii, ”muncă patriotică” sau ”voluntariat”, cum spunem azi, au nivelat curtea școlii și terenul de sport, lucrând duminicile (singura zi liberă din săptămână) pentru amenajarea acestora, colectând sticle și borcane pentru plata utilajului cu care s-a nivelat. Au amenajat scena din curtea școlii, zidul de susținere al terenului de handbal și baschet.

În 1980 s-a început construcția acoperișului școlii. În vara anului 1999 a fost zugrăvit tot interiorul școlii, iar din toamna anului 1999 școala are centrală termică proprie, investiție necesară pentru desfășurarea activității instructiv-educative în condiții de siguranță și confort sporit.

Dascăli inimoși au contribuit la amenajarea și dotarea cabinetelor și laboratoarelor școlii în decursul anilor: amenajarea și dotarea bazei sportive, prof. Oswald Melzer, amenajarea cabinetului de istorie, d-nul profesor Gheorghe Tecioiu, realizarea și dotarea cabinetului de biologie, d-na profesoară Zigrid Herbert, amenajarea și dotarea laboratorului de fizică și chimie, d-nele profesor Raluca Horhoianu și Eniko Kozinczy, cabinet de muzică dotat cu tablă portativ electrică, amenajat prin efortul d-lui profesor Horia Rebreanu.

Școala a funcționat și cu secție germană (o clasă pe nivel de studiu) până în anul școlar 1986 – 1987, având câte două până la 5 clase paralele (secție română și germană) pe nivel de studiu, la ciclul primar și două până la 3 clase de gimnaziu.

Între anii 1975 și 1981, în școală au funcționat două clase de liceu profil mecanic, treapta I (clasele a IX-a, a X-a), până în 1978 și clase de gimnaziu cu program ”Fără frecvență”, până în anul 1981. Între anii 1990 până în 2005, școala a avut clase sportive cu profil ”Handbal”, care au obținut rezultate foarte bune la competiții și concursuri, aducând numeroase premii, diplome, trofee și cupe și crescând, implicit, prestigiul școlii.

O parte din activitățile cultural-educative și sportive, au devenit tradiție și sunt continuate și în prezent, Concursul de orientare turistică ”Floarea de colț”, Concursul ”Sanitarii pricepuți”, ”Patrulele de circulație”.

Școala a funcționat în două schimburi până în anul 2010.

În anul școlar 2011-2012 Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 devine structură a școlii. Grădinița este amplasată pe strada Băilor nr. 22, în vecinătatea școlii, fapt ce a dus la posibilitatea amenajării unei treceri (alei și scări), care să facă legătura între cele două unități.

În anul 2013 a fost reabilitată termic clădirea școlii prin înlocuirea tâmplăriei vechi din lemn cu tâmplărie pvc și geam termopan. În grădiniță s-au înlocuit sobele de teracotă cu centrală termică proprie și s-au făcut reparații la acoperiș, lucrări de subzidire a clădirii și canalizare.

În 2015, clădirea grădiniței a fost zugrăvită la exterior și interior, au fost înlocuite toate geamurile cu tâmplărie pvc și geam termopan, si s-au înlocuit lenjeria, saltelele și pătuțurile vechi cu altele noi, moderne si ușor de manevrat.

În școală s-au renovat complet (în perioada 2016-2018) toate sălile de clasă, holurile, sala de sport, vestiarul  și cabinetul de fizică-chimie, care a fost dotat cu mobilier și table noi.

Activitatea didactică din ciclul primar și gimnazial se desfășoară în 18 săli de clasă, iar clasele pregătitoare în clădirea grădiniței în două săli de clasă din incinta grădiniței. În grădinița cu program prelungit, structură a școlii, își desfășoară activitățile de învățare 3 grupe de preșcolari, în săli de grupă diferite și o sală de joacă special amenajată în acest sens. În prezent, școala funcționează într-un singur schimb.

Din anul școlar 2013-2014, se desfășoară programul ”Școala după Școală”, program ce vine în sprijinul elevilor și al părinților acestora. Organizarea programului „Școala după școală” are ca orizont formarea şi dezvoltarea personalității copilului, cultivarea unui stil de muncă consecvent, folosirea eficientă a timpului liber, dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală, integrarea socială.

Școala beneficiază de un Centru de Documentare și Informare, înființat în anul 2007, un cabinet AeL în CDI-ul școlii, un laborator de științe (fizică, chimie, biologie), renovat complet și dotat cu sistem interactiv (videoproiector,  calculator, modul interactivitate, Whiteboard), sală pentru desfășurarea orelor de sport, renovată și dotată cu spaliere noi, două terenuri de sport, trei cabinete școlare medicale (stomatologic, logopedic, medicină școlară).

 

Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu

11.2022

 

Sibiu, 550107, Str. Lungă, Nr. 74

Tel: 0269223931

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoala13sibiu.ro/

 Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu oferă servicii educaţionale comunităţii situate în cartierul Terezian și se învecinează cu următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială nr. 18, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, Liceul Tehnologic ”Independența”. Din anul 2010, Şcoala Gimnazială nr. 12, situată în Sibiu, în Piața Cluj nr.1-3, este structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 13 Sibiu. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 se află în imediata vecinătate a Şcolii Gimnaziale nr. 12. Unitatea de învățământ oferă astfel servicii educaționale de învăţământ primar și gimnazial comunităţii situate în cartierul Piața Cluj urmând a oferi și servicii educaționale timpurii datorită aprobării construcției unei grădinițe în incinta școlii.

 

Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu

11.2022

 

Sibiu, 550107, Str. Lungă, Nr. 65

Tel. 0269223462

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoala18sibiu.ro

 

Construirea şcolii a început în primăvara anului 1963, lucrarea încheindu-se în acelaşi an pe teritoriul unde, până în anul 1910, a funcționat o cazarmă a husarilor iar după aceea, chiar pe teritoriul şcolii, au fost grajduri şi curtea în care se ţineau căruţele serviciului de salubritate a oraşului.

Terenul şcolii a fost amenajat aşa cum se vede și astăzi, devenind o curte frumoasă, în care se înalţă clădirea instituției, ocupând o suprafaţă de 1 hectar şi 7.247 metri pătraţi. În faţa şcolii, împrejmuită cu gard, se află o grădină de flori, întreţinută de elevii şcolii. Așadar, dimensiunea ambientală și peisagistică a evoluat substanțial, cu impact pozitiv asupra stării de bine a elevilor, în concordanță cu educația ecologică.

Ridicarea şcolii a fost o necesitate, întrucât în acest cartier periferic al Sibiului, unul din cele mai vechi din municipiul de pe malul Cibinului, cunoscut sub numele de „Terezianum”, au fost construite începând cu anul 1959 numeroase blocuri de locuinţe, care adăposteau în cele peste 1200 de apartamente și familii cu mulți copii. Școala este chemată, aşadar, să fie o mică „Alma mater” a copiilor populaţiei de naţionalitate română şi germană din zona arondată.

Incinta şcolii are parter, două etaje și cuprinde 25 săli de clasă,  cabinetele de informatică și limbi moderne, CDI, cabinet de asistență psihologică, o sală profesorală, patru birouri: două pentru director/director adjunct, două pentru secretariat și contabilitate, şi două cabinete medicale: pediatrie şi stomatologie.

Încălzirea este asigurată de centrala termică proprie, dată în folosinţă în anul 2013. Școala dispune, de asemenea, de  instalaţii de apă cu panouri solare şi electrică, în condiții de funcționare și siguranță corespunzătoare.

Școala a intrat într-un program de reabilitare, modernizare, extindere și dotare declarat admis în data de 19.04.2011, încadrat în Programul operațional regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”. Extinderea școlii a fost o necesitate, deoarece, potrivit statisticilor efectuate în zona arondată școlii, s-a estimat creșterea numărului de copii prin construcția cartierelor „Tineretului” și „Calea Șurii Mari”. Dotarea materială și tehnologică, accesul la internet au determinat o upgradare a activităților didactice, contribuind la caracterul lor dinamic, atractiv și interactive. De altfel, condițiile foarte bune de învățare constituie un factor determinant pentru cererea părinților de a-și înscrie părinții la școala noastră.

Şcoala avea stabilit programul de funcţionare într-un singur schimb, în concordanţă cu posibilităţile şi cerinţele învăţământului. Datorită numărului mare de elevi, care s-a orientat spre școala noastră, la ora actuală suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea didactică în două schimburi. Cererea deosebit de crescută a părinților de a-și înscrie copiii la Școala gimnazială nr. 18 se datorează unui praxis educativ de calitate, profesionalismului cadrelor didactice care au influențat direct creșterea prestigiului instituțional al școlii în comunitate, precum și performanțelor deosebite ale elevilor la concursuri și olimpiade școlare. De altfel, meritele școlii au fost diseminate și în media locală: olimpiade, absolvenții de 10 premiați de Primăria Sibiu (Sasu Sabina, Oleksik Vlad, Brădean Raluca - 2019) și absolventa de nota 10 la Evaluarea Națională (iunie 2020) - Brădean Raluca. În anul școlar 2020-2021, a fost amenajată zona verde din fața școlii, unde elevii au posibilitatea să desfășoare diferite activități educative sau cu scop recreativ în aer liber.

 

Școala Gimnazială Slimnic

11.2022

 

Slimnic, Str. Principală, Nr. 7, Jud. Sibiu

Tel.: 0269856316

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalaslimnic.weebly.com/

 

Școala Gimnaziala Slimnic este situată în comuna Slimnic, jud. Sibiu, pe strada Principală nr. 7. Ea a fost înființata în 1918 (vechea şcoală germană) , iar în anul 1934 s-a definitivat clădirea unde funcţionează gimnaziul astăzi.

Unitatea de învățământ are ca structuri: Şcoala cu clasele I –VIII Slimnic, Şcoala cu clasele I – VIII Ruşi, Şcoala cu clasele I – IV Veseud, Grădiniţa cu program normal Slimnic, Grădiniţa cu program normal Ruşi şi Grădiniţa cu program normal Veseud.

În prezent la Școala Gimnaziala Slimnic cursurile se desfăşoară într-un singur schimb: cls. I-IV, între orele 8,00 – 13,00 iar cls. V-VIII, între orele 8,00 – 15,00.

Școala dispune de 2 corpuri de clădire, având în total 17 săli de clasă, 1 clasă - laborator fizică-chimie, 1 clasă – laborator biologie ,1 cabinet de informatică, un centru de documentare și informare ( CDI), 1 sală de sport şi 2 curţi de joacă.

Grădinița Slimnic dispune de 1 corp de clădire, având în total 4 săli de clasă, 2 săli cu material didactic, 1 curte de joacă. În prezent la grădiniţă există patru grupe pe nivele de vârstă : 1 grupă mică, 1 grupă mijlocie, 1 grupă mare şi 1 grupă mare pregătitoare.

Ca așezare, satul Ruși se află la aproximativ jumătatea distanţei dintre Sibiu şi Mediaş. Biserica evanghelică construită în 1636 în stil romanic se află pe lista monumentelor istorice. În urma alunecărilor de teren, turnul bisericii s-a înclinat cu peste 16 grade.  În secolul al XIX-lea, prin grija mitropolitului Şaguna, se întemeiază prima şcoală de pe lângă biserică.

Școala Ruși dispune de 6 săli de clasă, 1 bibliotecă, cancelarie, 1 magazie, curte şi livadă cu meri şi pruni. La şcoala Ruşi elevii învaţă în clase simultane.

Grădinița Ruși dispune de un corp de clădire cu două săli de clasă şi un vestiar unde preşcolarii învaţă într-o grupă mixtă.

În localitatea Veseud școala și grădiniţa se află în acelaşi corp de clădire unde elevii claselor I – IV alcătuiesc o clasă simultană iar preşcolarii o grupă mixtă.

Toate cadrele didactice angajate în unitate sunt cadre calificate cu definitivat, gradul II și gradul I. Personalul didactic auxiliar e alcătuit din: secretar-contabil și administrator financiar iar personalul nedidactic din îngrijitoare şi muncitor.

 

Școala Gimnazială „Ioan Moraru”

Dârlos

12.2022
 

Comuna Dârlos jud Sibiu 557090, nr. 439

Telefon fix

0269852403

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://scoaladarlos.ro/
 

Școala Gimnazială „Ioan Moraru”

Dârlos își propune să realizeze o educație de calitate prin cadre didactice calificate, perfecționate continuu, în condiții materiale optime de desfășurare a activității instructive și educative.

Școala își propune să asigure promovabilitatea elevilor înscriși și absolvenți pregătiți în spiritul muncii și al valorilor perene.
 

Grădinița Cu P.P. Nr. 18 Sibiu

12.2022
 

Sibiu, 550082, STR. DR. BAGDASAR, NR.l0,

TELEFON:

0269215622

https://gradinitapp18sibiu.ro/contact/

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Clădirea unde funcționează Grădinița Nr.18 face parte din complexul de clădiri al Spitalului de Psihiatrie de pe strada Dr. Dumitru Bagdasar.

În anul 1960, parterul clădirii de la Nr.10 este amenajat în spațiul pentru instruirea și educarea preșcolarilor.

În prezent spațiul se află în patrimoniul și administrarea Consiliului Local.

O dată cu descentralizarea 01.07.2005 devine unitate școlară cu personalitate juridică conform H.G.2192/2004.

Aici își desfașoară activitatea în 6 săli de grupă, 180 de copii preșcolari, îndrumați de o echipă de 12 educatoare înzestrate cu deosebit talent și abilități pedagogice.
 

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu

12.2022
 

Adresa : Bulevardul Victoriei Nr. 42 Sibiu

Tel/Fax : 0269 / 22 74 25

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.gradi26.ro/
 

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu beneficiază de cadre didactice calificate, cu studii superioare,specializate in  pedagogie, psihologie, filologie, asigurând calitatea actului educational.

De asemenea grădinița dispune de cadre didactice calificate pentru activitatiile optionale și implică parintii in formarea propriului copil.

Clasele sunt dotate cu echipament multimedia, există și un spatiu verde dotat cu aparate de joaca atractive, adecvate varstei.

Sălile de grupa sunt special amenajate, cu mobilier, cu materiale didactice, cu tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea activităţii instructiv - educative. Mobilierul este confecţionat din pal viu colorat, atractiv pe placul copiilor. In fiecare sală de grupă există aparatură modernă pentru transmiterea informatilor: calculatoar,radio-casetofoan, televizoar, DVD player.
 

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu

12.2022
 

Strada Negoveanu Nr. 9, Sibiu, 550304

Telefon/ fax:

+40 269 248 337

http://gradinita29sibiu.ro/

 

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu își desfășoară activitatea la sediul din Strada Negoveanu Nr. 9, Sibiu, astfel deservind cartierul Vasile Aron situat în apropiere de ieșirea din orașul Sibiu spre Șelimbăr.

Grădinița dispune de cadre didactice calificate pentru activitatiile desfășurate cu copiii, precum și de spații corespunzătoare.
 

Gradinita cu Program Prelungit Agnita

12.2022
 

Strada Fabricii 44, Agnita 555100

Tel. 0269 510 935

https://gradinitaagnita.ro/

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Gradinita cu Program Prelungit Agnita își propune să ofere copiilor o copilărie fericită, să formeze si sa consolideze educaţia necesară unei vieţi pline de succes, să învețe copiii să aibă încredere în viaţă, să-i ajute să descopere şi să preţuiască frumuseţea lumii şi frumuseţea din ei inşişi.  In concluzie, pentru Gradinita cu Program Prelungit Agnita este important să întărească sentimentul de siguranţă al copiilor.

Grădinița are dotări corespunzătoare. Sediul grădiniţei se află intr-o construcţie moderna, dotată cu mobilier ergonomic şi adecvat activităţii desfăşurate, iar cele doua locatii sunt reabilitate avand conditii optime pentru desfasurarea activitatii. Dispune de săli de clasă pentru activităţi educationale, grupuri sociale, sali de masa, cabinet medical cu dotarile necesare, cabinet metodic depozit material didactic, bloc alimentar, magazii de alimente, spalatorie, uscatorie, atelier mecanic, locuri de joacă imprejmuite etc.
 

Școala Gimnazială „C. Păcurariu” Micăsasa

12.2022
 

557145 - Micăsasa, Str. O. Goga, Nr. 460 JUD. SIBIU

Tel:  0269 514267

Fax: 0372872908

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.scoalamicasasa.ro/
 

Şcoala în limba română îşi are începuturile undeva între anii1770-1790.

În data de 29 decembrie 1787 a primit "certificat de învăţământ" Mihail Renei, care a fost repartizat la şcoala din Micăsasa.

La anul scolar 1900-1901, manuscrisele şcolare vechi ne spun că la şcoala de limba română din Micăsasa era învăţător Toma Simu, care educa copii "de şase ani şi mai mari".

Vechea scoala “de piatra “, compusa din doua chili si doua incaperi de invatatura, devenita Camin Cultural, a rezistat pana in anul 1961, cand a inceput constructia noului Camin Cultural. Atunci scoala a fost demolata, caramida fiind folosita la constructia noului camin. Terenul cu fosta scoala, cat si altele invecinate, au fost date unor personae particulare care si-au construit case.

Motivele pentru care nu a mai fost folosit localul scolii, au fost mai multe. Cu siguranta, vechimea cladirii era unul din motive, dar motivul principal era faptul ca in timpul razboiului incepe constructia unei noi scoli. Acest nou sediu se termina in anul 1950. Odata cu darea in folosinta a acestui nou local de scoala, s-a renuntat la vechea scoala, cu toate ca intre anii 1955 si 1962, unele din clase au functionat in alte locatii. Multi dintre locuitorii satului si ai satelor invecinate, care aveau elevi la acea data, isi amintesc faptul ca au invatat la “Scoala de la Berc” sau la “Scoala ungureasca” ( actualul sediu de gradinita).

Scoala construita in anul 1950 era dotata cu trei incaperi la parter, folosite ca sali de clasa, si alte patru sali de clasa la etaj. La parter mai era o sala folosita ca sala de material didactic si cateva incaperi amenajate ca apartament pentru o familie de dascali.

Dupa anul 1964, spatiul scolar se extinde si in clasele pe care le detinea “Scoala viticola”, despre care vom scrie mai jos, si care s-a desfiintat in acel an.

Incepand cu anul scolar 2005-2006, organizarea administrativa a scolii s-a schimbat. Din acel an si judetul Sibiu era judet pilot in care s-a trecut la organizarea scolilor pe Unitati scolare cu personalitate juridica. Astfel, mai ales in scolile din mediul rural, scolile din satele apartinatoare comunelor, precum si gradinitele, au devenit structuri, arondate scolii de centru din comuna.

 

Grădinița cu Program Prelungit  „Micul Prinț” Mediaș

12.2022
 

Mediaș, Str. Sondorilor, nr. 16, cod postal:

55l06l, jud. Sibiu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel.  +4 0269844563

https://miculprintmedias.ro/
 

Gradinita "Micul Print"  Mediaș asigura posibilitatea formarii la copilul prescolar a capacitatii de a se adapta la schimbarile ulterioare si permite un invatamant la standarde inalte de calitate, armonizat valorilor Europene.

Grădinița oferă copiilor acces la un mediu educațional centrat pe nevoi, baza materiala foarte buna, cadre didactice cu un grad sportiv de calificare, activități și programe extra scolare.
 

Gradinita cu program prelungit Pinocchio Medias

12.2022
 

Str. Rubinului, Nr. 5

Telefon/Fax: 0269.834.001

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.gradinitapinocchiomedias.hum.ro/
 

Grădinița funcționează din anul 1960 și a avut mai multe denumiri: Grădinița „Vitrometan”, Grădinița nr. 11, în prezent- Grădinița „Pinocchio”.

În toată activitatea desfășurată în învățământul preșcolar se respectă dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale.

Asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, bazat pe dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului potrivit ritmului propriu, spijinind formarea autonomă și creativă a acestuia reprezintă o prioritate.

Grădinița cooperează cu familia, ca parteneri egali în educația copilului pentru obținerea de performanțe și rezultate prin care să motiveze dorința copiilor de perfecționare și cunoaștere.

De asemenea se pune accent pe asigurarea normelor de igienă și securitate pe întreg parcursul programului desfășurat in gradinița.
 

Gradinita cu Program Prelungit "Piticot" Medias

12.2022
 

Strada: Lucian Blaga 8, Cod postal: 551009,
Medias, Jud. Sibiu

Telefon/ fax:  0269845281

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/GradinitaPiticotMedias/?
show_switched_toast=0&show_invite_to_
follow=0&show_switched_tooltip=0&show
_podcast_settings=0&show_com
munity_review_changes=0&show
_community_rollback=0&show_
follower_visibility_disclosure=0
 

Gradinita cu Program Prelungit "Piticot" este o grădiniță de stat care își desfășoară activitatea la sediul din Strada Lucian Blaga nr. 8 din localitatea Mediaș, astfel deservind zona de sud-vest a orașului, la ieșirea spre localitățile Copșa Mică și Sibiu.

Grădinița dispune de cadre didactice calificate pentru activitatiile desfășurate cu copiii, precum și de spații corespunzătoare.

 

Școala Gimnazială Brădeni

01.2023
 

Com. Bradeni, nr. 290, jud.Sibiu , Bradeni, Romania

0269 518 103

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/people/
%C8%98coala-Gimnazial%
C4%83-Br%C4%83deni/1000
85405478155/?paipv=0&eav=AfZ
42Qkeb92iQLITiheMKJwDunq
nazhh4YzyH-xF9poVbfnwMa
NXhgHuc8THS9UNa8Y&_rdr

 

Școala Gimnazială Brădeni își desfășoară activitatea în localitatea cu același nume din zona de nord-est a județului Sibiu, localitatea fiind apropiată de localitățile Iacobeni și Agnita. Școala dispune de cadre didactice calificate pentru activitatiile desfășurate cu copiii, precum și de spații corespunzătoare.

 

Școala gimnazială „Ion Albescu” Boița

02.2023
 

Str. Traian, nr. 78 Boița

https://www.scoalaboita.ro/

 

Perioada 1800-1885 este perioada de prosperitate a comunei Boiţa, perioadă în care boicenii au pus prima piatră la temelia şcolii şi bisericii, dovedind interes pentru iluminarea şi cultivarea minţilor străbunilor.

În perioada 1830-1834 se ridică o frumoasă şcoală de piatră alcătuită din două săli şi un antreu, aceasta putând găzdui un număr de 75 de elevi. În sat fiind mult mai mulţi copii dornici să înveţe carte, iar spaţiul construit s-a dovedit insuficient, s-a hotărât construirea unui nou local mai mare şi mai încăpător.Boiţa - Şcoala veche - judeţul Sibiu

Mitropolitul Andrei Şaguna a avut o contribuţie importantă la ridicarea noii şcoli, consultându-se cu conducătorii comunei din acea perioadă, adunând donaţiile necesare pentru construirea şcolii.

Şcoala construită în anul 1869 în centrul satului se compunea din 7 săli de clasă, arhitectură păstrată până în zilele noastre. Ulterior s-au anexat două corpuri de clădire care aveau ca destinaţie, unul atelier şcolar, iar celălalt locuinţă pentru dascălii satului. Aceste corpuri au devenit ulterior spaţii pentru activităţi didactice.

În 1936 se construieşte o grădiniţă, care se află vis-a–vis de şcoală, grădiniţă care funcţionează şi în prezent, în urma unor lucrări de extindere şi modernizare.

În prezent starea clădirilor este bună, şcoala a fost reabilitată în anul 2003 printr-un program finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. Clădirea grădiniţei a fost renovată şi s-a extins cu o sală de clasă prin investiţii ale Consiliului Local. Unitatea şcolară dispune de:

– opt săli de clasă;

– cancelarie;

– birouri pentru director, secretar, contabil;

– cabinet de informatică dotat cu o reţea de calculatoare;

– tehnologie modernă: internet, copiatoare, fax, videoproiector;

– laborator de chimie-fizică;

– teren de sport amenajat, sală de gimnastică;

Spaţiile şcolare sunt mobilate corespunzător şi oferă ambianţa optimă pentru desfăşurarea activităţilor. De asemenea, un corp de clădire este in curs de modernizare şi extindere.

 

Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” Moșna

03.2023
 

Moșna, 557160, Str. Cetății, nr 530,

Tel 0269862113

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalamosna.com

 

În Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” studiază cu precădere copiii din localitatea Moșna, județul Sibiu, aceasta având clase de nivel preșcolar, primar și gimnazial.

Învățământul în localitatea Moșna are o tradiție îndelungata, în istoricul localității, una dintre primele școli amintite fiind școala confesională ortodoxă, înființată în jurul anului 1800.

În trecut în localitate exista o populație consistentă de origine germană care după anul 1989 a emigrat masiv în Germania, fapt care a avut cu implicaţii majore pe întreg palierul vieţii sociale, economice, culturale.
 

Școala Gimnazială Nr 25 Sibiu

03.2023
 

Sibiu, 550150, Str. Sibiel, Nr. 6

Tel. 0369405967

Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.scoala25sibiu.ro

 

Școala Gimnazială Nr.25 Sibiu este situată în cartierul Valea Aurie din Sibiu, aceasta funcţionând din anul 1989, reprezentând o identitate bine definită în învăţământul sibian, urmare a rezultatelor deosebite obţinute la numeroase concursuri şi olimpiade judeţene şi naţionale.

În primul an de învăţământ 1989/1990 erau înscrişi 915 elevi; în al doilea an erau înscrişi 1040 elevi; cifra maximă s-a înregistrat în anul şcolar 1993/1994, 1361 elevi.

În 1995/1996, la insistenţele conducerii şcoli, Primăria construieşte o sală de sport de dimensiuni olimpice. Aici se desfăşoară numeroase meciuri profesioniste de baschet, handbal, volei şi fotbal.

Absolvenţii câştigă încrederea cartierului, oraşului, ţării. Se câştigă olimpiade judeţene şi naţionale.

Peste 90% din absolvenţi promovează examenele de capacitate sau testele naţionale, se înscriu toţi într-o treaptă superioară de învăţământ şi fac cinste şcolii de unde au plecat.

Ca urmare a descentralizării învăţământului preuniversitar, începând cu 1 septembrie 2005, instituţia a devenit unitate şcolară cu personalitate juridică având ca structură subordonată Şcoala cu clasele I – VIII „Emil Cioran” din Sibiu, în vreme ce Grădiniţa cu program normal Nr. 12 din incinta şcolii a fost comasată aceleiaşi instituţii şcolare.

Din data de 1 septembrie 2011, clădirea structurii şcolare „Emil Cioran” este preluată de Grădiniţa nr. 22 Sibiu.

Din punct de vedere al tipului de învăţământ, instituţia şcolară este cu predare în limba română, şcolarizând elevi din cartierele Calea Poplăcii, Valea Aurie şi Pădurea Dumbrava.

Forma de învăţământ este de zi şi frecvenţă redusă, pentru tineri şi adulţii care nu şi-au finalizat studiile gimnaziale. Învăţământul şcolar este organizat pe clase de elevi.

Învăţământul preşcolar cuprinde copii în grădiniţă cu program normal, cu grupe în limba română şi în limba germană.

Unitatea de învăţământ este conectată la internet, care funcţionează atât în secretariat, în direcţiune, în cancelarie, cât şi în laboratorul de informatică (26 calculatoare).

Şcoala dispune de două cabinete medicale: unul de medicină şcolară şi altul de stomatologie, asistenţa medicală fiind realizată de doi medici şcolari şi două asistente medicale, în vreme ce asistenţa psihologică se află în grija unui psihopedagog.

În privinţa construcţiei şcolare, trebuie menţionat faptul că există 2 corpuri de clădire după cum urmează: corpul 1 în care se găsesc sălile de clasă şi cabinetele medicale; corpul 2 construit ulterior este alipit clădirii 1 şi cuprinde sala de sport şi grădiniţa.

Clădirea Şcolii Nr.25 Sibiu, fiind construită în 1989 este prevăzută cu geamuri corespunzătoare, sălile sunt încăpătoare, luminoase, iar încălzirea este asigurată de o centrală termică proprie, dată în folosinţă în anul 2004.       

În toți acești ani, elevii s-au aflat sub îndrumarea câtorva zeci  de cadre didactice, care au vegheat cu răbdare și dragoste, cu dăruire și devotament la consolidarea prestigiului școlii, care a devenit o instituție  apreciată deopotrivă de elevi și părinți, de întreaga comunitate pentru calitatea și eficiența activităților instructiv-educative, câștigându-și  un loc binemeritat in rândul școlilor din oraș.

     
     
     

 

Denumire școala parteneră 1/ luna incepere parteneriat

Date de contact școala parteneră 1

 

Denumire școala parteneră 2/ luna incepere parteneriat

 

 Date de contact școala parteneră 2

 

Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita/ 10.2021

 

 

 

 

Str. Şcolii nr.2
Oraş Agnita, judeţul Sibiu, cod 555100

tel. 0269 510 765

fax 0269 510 620

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.ctagnita.ro/

Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” Agnita/ 10.2021

 

 

 

 

Piața Teutsch, nr. 1-3, Agnita, 555100,
jud. Sibiu;
Număr de telefon: 0269 510 815;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://gdtagnita.ro/

 

 

 

Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș /

05.2022

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. Sebeșului, Nr. 3

Tel.: 026g832703

www.scoalaconstantinmotas.ro

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș/

05.2022

Jud. Sibiu, localitatea Mediaș, Str. Brateiului, Nr. 6

Tel.: 0269844177

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://ltautomecanica.ro/

Școala Gimnazială Vurpăr/ 01.2023

Jud. Sibiu, localitate Vurpăr, Str. Oituz, Nr. 367

Tel. 0269544011

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalavurpar.ro

 

Școala Gimnazială Nocrich/

01.2023
 

Jud. Sibiu, localitatea Nocrich Str. Principala, nr. 157, Nocrich

Tel: 0269-582101

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://scoalanocrich.ro 

Școala Gimnazială Porumbacu de Jos/ 02.2023

Jud. Sibiu, localitatea Porumbacu de Jos, Str. Școlii, Nr. 127

Tel. 0269522103

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.facebook.com/ScoalaPorumbacu

 Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara/ 02.2023  

Jud. Sibiu, localitatea Cârțișoara, Str. Principală nr. 570

Tel. 0371707293

https://scoalagimnazialacirtisoara.ro/

 

Liceul Tehnologic Mârșa/ 05.2023

 

Mârșa 555250. Str. Corneliu Coposu, Nr. l

Tel: 0269526478

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.ltmarsa.ro

 

Școala Gimnazială Avrig/

05.2023

 

Jud. Sibiu, localitatea Avrig, Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 37

Tel. 0269524161

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.scoalagimnazialaavrig.ro