www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Denumire partener/ luna incepere parteneriat

Date de contact partener
(adresa/ telefon/ email/ persoana de contact)

Scurtă descriere partener/ atribuții partener

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC)/ 10.2021  Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 2, jud. Sibiu, 0269/232066, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., http://www.dasib.ro/ Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C.) s-a înfiintat prin Hotarârea nr. 117/15.12.2004 a Consiliului Judetean Sibiu prin comasarea prin fuziune a Serviciului public judetean de asistenta sociala Sibiu, Directiei generale pentru protectia drepturilor copilului Sibiu si a institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu functioneaza ca institutie publica, de interes judetean, cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Judetean Sibiu, având sediul in Sibiu, str Mitropoliei nr 2, judetul Sibiu.
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu, asigura aplicarea politicilor sociale la nivel judetean, în domeniul protectiei copilului, familiei, peroanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si oricaror persoane aflate în nevoie.
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu/ 11.2021 Str. George Barițiu, nr. 5/7; SIBIU 550178

Tel: +40 269 210551

Fax: +40 269 215775

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  https://bjastrasibiu.ro/ 
Biblioteca județeana ASTRA din Sibiu este una din instituțiile culturale cu tradiție din județ, cu un fond de 847.455 de documente: cărți, periodice, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete audio, casete video, discuri, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, manuscrise, cărți manuscrise, documente de corespondență, documente iconografice, cărți românești vechi (BRV), cărți străine vechi, cărți rare, documente cartografice, ex-libris-uri, medalii și altele
Fondul de carte cuprinde documente în limbile germană, franceză, engleză, rusă, maghiară, spaniolă, greacă, chineză, japoneză, italiană, ebraică, esperanto și este permanent îmbogățit prin achiziții sau donații, substanțial mai bogate după 1990. 
 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu/

12.2021
 

Sibiu, 550378, Str. Turismului nr. 15

Tel. 0269 247066

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.cjraesibiu.ro
 

CJRAE Sibiu este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar judeţean (ISJ)

CJRAE Sibiu reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE Sibiu coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Scopul activităţii CJRAE Sibiu îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.
 

Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu/

12.2021
 

Sibiu, Str. Turnului, nr. 4

Tel. 0269210432

www.sibiu.ro
 

Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu îl constituie:

- administrarea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţe, şcoli gimnaziale, licee/colegii, seminarii teologice, şcoli de arte şi meserii şi şcoli postliceale – ce fac parte din domeniul public al Municipiului Sibiu;

- inchirierea şi subînchirierea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ ce fac parte din domeniul public şi /sau privat al Municipiului Sibiu;

- administrarea şi gestionarea fondurilor alocate învăţământului preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu;

- auditarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.

- asigurarea asistenţei medicale în cabinetele medicale școlare din licee/colegii, şcoli gimnaziale şi grădiniţe de pe raza Municipiului Sibiu, precum și în cabinetul medical studențesc.

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu/

12.2021

Sibiu, Str. Alexandru Odobescu, nr. 4

Tel. 0269211349

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.teatrulgong.ro
Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG, din Sibiu, înființat în anul 1949, este o instituție publică de spectacole cu un repertoriu bogat, printre care se numără spectacole de animație, cu păpuși şi cu actori la vedere, Festivalul Tânăr de la Sibiu, Festivalul Sibiu Magic Show și Programul de teatru pentru liceeni Sibiu Plays.
 

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu/

05.2022
 

Sibiu, Str. Pădurea Dumbrava, Nr.16

Tel.-  diferit în funcție de partea muzeală dorită, detalii online

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://muzeulastra.ro/

 

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu și-a asumat d emai bine de

100 de ani misiunea de a conecta vizitatorii virtuali sau cei care îi trec pragul,  cu valorile tradiționale, prin adaptarea continuă la nevoile culturale ale societății. Instituția oferă imagini reprezentative pentru patrimoniu românesc, săsesc, al altor minorități sau chiar extraeuropean fiind facilitator a valorilor autentice către comunitate.., „Muzeul ASTRA investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității și să încurajeze oamenii să transforme tradiția într-o parte activă a vieții lor de zi cu zi.”

Patrimoniu extrem de divers a instituției atât din punctul de vedere al originii geografice cât și al mesajului pe care îl poartă, face din  Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu un etalon de bune practici în muzeologia românească și internațională.

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu cuprinde următoarele entități:

Muzeul Civilizaţiei Transilvane ASTRA, - prezintă lumea tradiţională a fermecătoarei Transilvanii multietnice.

Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA  - 96 de hectare ce  descoperă vizitatorilor o imagine a vieţii rurale românești: peste 400 de case, anexe gospodăreşti şi instalaţii tehnice.

Muzeul de Etnografie Săsească Emil Sigerus,- valoroase colecţii etnografice cu profil săsesc

Muzeul de Etnografie universală Franz Binder este singurul muzeu din România profilat pe valorificarea patrimoniului extraeuropean

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, preocupat de salvarea cu dăruire, înțelegere, cunoștințe și perseverență a patrimoniului

Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor –conservarea preventivă a colecţiilor și perfecţionarea profesională a celor care contribuie la ocrotirea patrimoniului cultural.

Editura „ASTRA Museum” – activitate publicistică culturală

Asociația Județeană de Turism Sibiu/

05.2022

Sibiu, Str. Konrad Haas, Nr. 14

Tel.: 0269 218 121

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.sibiu-turism.ro/

Asciaţia Judeţeană de Turism Sibiu funcționează din  2005 și primește din noiembrie 20202 statutul de utilitate publică din partea Guvernului României.

 Urmând modele de bune practici europene (franceze și germane), pentru managementul și marketingul destinației turistice Asociația Județeană de Turism Sibiu urmărește dezvoltarea și promovarea turismului în județul Sibiu, în vederea creării unui cadru de dezvoltare a diferitelor forme de turism și a serviciilor turistice. Folosind diferite forme de partenriat între structuri publice și private cu activitate în acest domeniu

Instituția favorizează dezvoltarea responsabilă și sustenabilă, precum şi își propune promovarea eficientă a destinaţiilor turistice din județul Sibiu.

„O mare parte din proiectele asociaţiei au impact judeţean şi sunt implementate la iniţiativa şi împreună cu Consiliul Judeţean Sibiu: stabilirea direcţiilor strategice, crearea de centrede informare turistică, dezvoltarea sistemului de semnalizare a obiectivelor turistice, dezvoltarea şi promovarea de trasee tematice.”

Din misiunile țelurile asociației amintim: promovarea multitudinii de posibilităţi de petrecere a timpului liber în sudul Transilvaniei, dezvoltarea de dezvoltare destinațiilor turistice din  Mărginimea Sibiului şi Colinele Transilvaniei pentru ecoturism și promovarea orașului Sibiu ca destinație gastronomică.

Lions Club „Millenium” Sibiu/

06.2022

Sibiu, Str. Cisnadiei, Nr. 50, Jud. Sibiu

http://www.lionsmillenium.ro/

https://www.facebook.com/
lionsclubmillenium.sibiuromania/

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Tel : +40 723 144 753; +40 725 593 696; +40 748 210 888

Clubul LIONS MILLENIUM SIBIU a luat fiinta in anul 2002. Formarea acestui Club la Sibiu s-a realizat la inititiva unor doamne deosebit de inimoase , care au inteles valorile lionismului, valori care comporta : solidaritate, intelegere, toleranta si pacifism, loialitate si prietenie.

A fi membru Lions inseamna a fi un bun cetatean al natiunii, statului si comunitatii din care faci parte. Inseamna sa iti ajuti semenii, pe cei aflati in situatii grele, sa acorzi sprijin celor slabi si sa oferi ajutor celor nevoiasi. Prin tot ce faci, inseamna sa construiesti si nu sa distrugi.

Palatul Copiilor Sibiu

12.2022

str. Henri Coandă, nr. 51, Sibiu 550234

0269 217 655

0269 211 879

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Palatul Copiilor Sibiu este singura institutie cu profil extrascolar din județ si furnizor de educatie nonformala a copiilor din municipiu dar si din localitatile invecinate.

Edificiu daruit copilariei, lacas de cultura si educatie nonformala a celei mai tinere generatii, univers al marilor performante, al gandirii si inovatiei tehnice romanesti, Palatul Copiilor Sibiu proiecteaza pe ecranul realizarilor secolului XXI dovada graitoare ca ei, copiii nostri, au larg deschise portile spre universul aspiratiilor varstei. Copiii iau parte, cu pasiune si inflacarare, la descoperirea de noi  aventuri de care este insetat spiritul tanar. Dragostea pentru frumos, sensibilitatea si talentul celor mici isi afla aici un larg camp de afirmare. Inventivitatea, cutezanta in gandire, receptivitatea la nou, proprii copiilor, sunt stimulate si indrumate; in cadrul activitatilor isi gasesc raspuns intrebari nenumarate, se materializeaza idei curajoase, prind viata solutii indraznete, aplicandu-se cele invatate pe bancile scolii, deschizandu-se noi punti catre descifrarea tainelor naturii.

Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Sibiu

01.2023

Str. Dorului, Nr. 20, Corp B, Et. P+1 cod postal 550352

Tel. 0269210055 , Fax.0269210055

Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website: www.tineretsibiu.ro

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu este o instituţie publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Sibiu, are următoarele atribuţii:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor MTS în domeniile sportului şi tineretului;

b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;

c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;

d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;

f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii MTS;

g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la MTS şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;

h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;

i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;

î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;

j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;

k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;

l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;

m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

n) propun MTS înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;

o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

Apă Canal Sibiu SA

01.2023

Str. Eschil nr. 6, Sibiu

0269/222.916; 0269/223.304; 0296/222.607; 0269/222.608

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

https://www.apacansb.ro/

APĂ CANAL SIBIU S.A. urmărește dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare, protecţia mediului, managementul riscurilor, adaptarea la schimbările climatice, eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Apă Canal Sibiu SA are un lung istoric în zonă. La 1909 este realizată, de către firma Siemens, o instalaţie de tratare a apei prin ozonare, procedeu întâlnit la acea vreme doar în marile oraşe europene. Ozonarea apei a existat până la 1923, când s-a trecut la tratarea cu clor. Cea mai importantă extindere a capacităţilor de transport şi tratare a apei a venit însă în 1965, când, pe râul Cibin, în amonte de localitatea Gura Râului, a fost realizată o captare, o aducţiune de 14,1 kilometri cu un diametru de 600 mm şi o staţie de tratare a apei în apropierea oraşului, la ieşirea către localitatea Poplaca. Capacitatea de tratare a uzinei „Dumbrava” era de 480 l/secundă, fiind sporită, în urma unor lucrări de extindere ulterioare, în anul 1977, la 900 l/secundă. Până în prezent a fost înregistrată o creştere importantă a ariei deservite, peste 240.000 de locuitori beneficiind de serviciile societăţii Apă Canal Sibiu SA.